Illustration - barn påväg till förskola

Caroline Jernsäther, familjedaghemmet Skåptrollet

Majrovägen 17

Visa på karta

Familjedaghemmet Skåptrollet ligger i Gubbängen, nära centrum. Jag är förskollärare och dagmamma sedan januari 2002. Verksamheten bedrivs i mitt hem, utomhus samt i lokal i närheten. Jag samarbetar med två andra familjedaghem.Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
0

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi strävar efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, att de ska kunna ge uttryck för sina tankar och åsikter. Vi vill också att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö; att barnen är rädda om varandra och sin omgivning. Vår verksamhet bedrivs till största delen utomhus och då vi alla är medlemmar i Friluftsfrämjandet har vi 10 pass/termin i form av deras barnverksamhet.

Lek i naturen stimulerar barns fantasi och motorik samt bidrar till en friskare barngrupp. Föräldrarna lämnar hemma hos mig och under dagen sammanstrålar vi med de andra familjedaghem. Vi gör en gemensam månatlig planering som föräldrarna tar del av via vår Facebooksida. Varje läsår har vi föräldramöte och utvecklingssamtal. Vi har ett vikariesystem vid sjukdom och planerad frånvaro. Tre dagar i veckan hämtar föräldrarna i vår lokal, nära Gubbängens centrum. Vi serverar varierad, hemlagad och till största delen ekologisk kost.

Inne- och utemiljö

Barnen har utrymme för verksamhet, lek och umgänge hemma hos mig. Finns även plats att dra sig undan om man behöver det. I bostadsrättsföreningen som jag bor i finns en stor gård som vi kan utnyttja. Vi vistas ofta i skogar och parker runt om i området. Delar en stor lokal med Knoll och Tott som ligger nära centrum. Därmed får barnen både ta del av den lilla gruppen men även vara delaktiga i ett större sammanhang. Barnen känner sig trygga med oss alla.

Kost och måltider

Vi lagar all mat från grunden och serverar varierad och till största delen ekologisk kost. Barnen är delaktiga i handling, bakning, matlagning och dukning. Vi använder oss av bär, grönsaker och frukter som finns i naturen och kokar saft, sylt med mera. Har egna odlingar som vi använder oss av. Mat som blir över lämnar vi till återvinning.

Mål och vision

Barn och föräldrar skall känna sig trygga under barnens vistelsetid i hos mig. Alla skall känna sig sedda, omtyckta och respekterade, uppleva kamratskap, gemenskap och tillhörighet. Miljön och atmosfären hos mig skall vara trivsam och inbjuda till lek, lärande och utveckling.

Jag möter barnens spontana idéer och bygger vidare på dem. Jag planerar verksamheten efter barnens tankar och intressen Leken är viktig för barnens utveckling och lärande. Barnen bearbetar känslor, upplevelser och erfarenheter i leken. Vi har matematik, naturkunskap och teknik, sång och lek, skapande, språk och kommunikation. Både inomhus och utomhus. Jag delar ibland upp barnen när vi är tillsammans med de andra dagbarnvårdarna, och tillgodoser på så sätt allas behov. Samspelet mellan barnen över åldrarna är lärorikt för alla barn.

Hitta hit

Uppdaterad