Port

Astrids familjedaghem AB

Torsten Alms gata 22

Verksamheten bedrivs i mitt hem, en liten familjär grupp kombinerat med allmänna förskolan, "lekis". Jag följer allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Fakta

Typ av service
Pedagogisk omsorg
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
0

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Jag heter Astrid Öman och jobbar som dagbarnvårdare i mitt hem. Min verksamhet har en tydlig profil motell och utevistelse. Vi har även skapande, sång, rim och ramsor. Jag samarbetar med tre andra dagmammor. Tillsammans har vi byggt upp ett program där vi jobbar med olika aktiviteter och gör utflykter tillsammans till skogen och olika parker. Vi går även på teater och museer när tillfälle erbjuds. Vi har ett väl fungerande vikariesystem vid eventuell sjukdom och ledighet.

Inne- och utemiljö

Utrymmena för min verksamhet är barnanpassade och där finns plats för lek, bygg, skapande, vila, rörelse och måltider. Utanför mitt hus finns en gård med gungor, rutschkana och sandlåda. Men oftast använder vi oss av närområdet och skogen.

Kost och måltider

Jag serverar vegetarisk mat, ägg, mjölk- och ostprodukter, samt fisk en gång i veckan. Jag lagar maten hemma i mitt kök och använder mig av ekologiskt/kravmärkt i möjligaste mån. Jag lagar ofta mat från grunden men använder mig även av halv- och helfabrikat.

Mål och vision

Jag arbetar på ett demokratiskt sätt och låter barnen vara med och känna sig delaktiga i det vi gör. Alla barn blir bekräftade och får sina egna behov respekterade. Genom lek låter jag pröva sin kompetens och lära sig respekt och hänsyn. Jag har tillgång till inspirerande material: färg, lera, papper, pennor, saxar och kritor. Vi går även till biblioteket och lånar böcker samt gör teaterbesök. Jag ger barnen möjlighet att klara sig själva i påklädning, toalett och matsituationen. Vi är utomhus så gott som varje dag i parken eller skogen.

Hitta hit

Uppdaterad