Piskangården i full grönska, en av förskolans två gårdar.

Wollmar

Wollmar Yxkullsgatan 41

Förskolan Wollmar ligger i ett sekelskifteshus och har ljusa, trevliga lokaler. Vi har två fina gårdar, med tillgång till odlingslådor och kolonilott, och nära till många av Södermalms parker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
67
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
25 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Wollmar möter barnen engagerade, nytänkande och professionella pedagoger. Barnen har rätt att själva påverka vad de vill göra under sin dag på förskolan och lär tillsammans med andra i mötet kring det som barnen själva tycker är intressant och spännande.

Utevistelse

Vi prioriterar utevistelse, rör mycket på oss och gör regelbundet utflykter till Tantolunden, Långholmen, Hellas och Rudan. Barnen på småbarnsavdelningen sover utomhus större delen av året.

Odling

Förskolan har tillgång till två egna gårdar, varav den ena delas med andra boende. På gårdarna finns förutom många lekredskap också mycket växtlighet. Här har vi också odlingslådor där barnen får plantera och på den ena gården har vi sällskap av de boendes höns. Vi har också tillgång till en kolonilott. Vi går igenom processen "från jord till bord" och arbetar medvetet med hållbar utveckling. Barnen får också lära sig om återvinning och hur kompostering går till.

Kultur

Under sin tid på förskolan får barnen ta del av kultur i olika former. Vi gör regelbundna besök på bibliotek och museum. Vi pratar- och lär oss om olika länder och kulturer. Barnen spelar teater och dansar, och skapar egna filmer och böcker med hjälp av digitala verktyg. De digitala verktygen är integrerade i allt vi gör på förskolan. Vi använder till exempel olika appar för programmering och barnen får göra egna filmer och böcker med hjälp av digitala verktyg.

Inne- och utemiljö

Vi har tillgång till två gårdar med olika stationer, lekredskap, sandlåda, rutschkana, växtlighet och odlingslådor där barnen får plantera blommor, odla potatis, ärtor och bönor. Den ena gården delas med övriga boende.

Förskolan ligger i ett sekelskifteshus med trivsamma, ljusa lokaler. Vi ser över inomhusmiljöerna varje termin och utformar dem utifrån våra barngrupper. Här finns bland annat ateljé och läshörna.

Kost och måltider

På förskolan Wollmar har vi en egen kock som ser till att maten som serveras är både god och näringsriktig. Vi följer Södermalms kostpolicy och strävar hela tiden efter att öka våra inköp av ekologiska och KRAV-märkta produkter.

Matavfallet samlas in och blir till biogas.

Mål och vision

Vi arbetar för att varje barn ska bemötas av nyfikna och intresserade pedagoger i sitt utforskande för att få förutsättningar att utveckla sin nyfikenhet och lust att lära genom livet.

Vi erbjuder en trygg och tillgänglig miljö som är föränderlig och utformas utifrån barngruppens intressen med vår likabehandlingsplan som grund.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens frågor och lärande. Barnen är delaktiga i att dokumentera och reflektera kring sitt eget lärande genom många olika uttrycksformer, vilket blir motorn i våra projekt.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Visning av förskolan sker sista måndagen i månaden klockan 09.30, med undantag för helgdagar samt sommar- och juluppehåll. Meddela gärna om du är intresserad av att komma, genom att skicka e-post till samordnare Therese Vikström på therese.vikstrom@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan

Introduktion

Vi har en föräldraaktiv introduktion. Material kring hur det går till skickas till er när ni har fått en plats.

Övrigt

Kontakten med er vårdnadshavare är viktig för oss och vi vill att ni ska känna er välkomna med alla era frågor och funderingar om förskolans verksamhet. Vårdnadshavare görs delaktiga genom aktiviteter som förskolans dag, sommarfest, föräldramöte, förskoleråd, utvecklingssamtal och inte minst genom de dagliga samtalen vid hämtning och lämning.

Hitta hit

Uppdaterad