ok

Vittra Sjöstaden

Lugnets Allé 60–70

Visa på karta

Vittra Sjöstadens förskola har öppna ljusa lärmiljöer där barnen får möjlighet att i sin egen takt utforska de olika miljöerna som innehåller material efter barnens intresse och förskolans aktuella fokusområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
115
Antal barn per årsarbetare
19,8
Andel med förskollärarexamen
6 %
Webbplats
http://www.vittra.se/sjostaden

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt koncept kan liknas vid ett träd. I våra rötter har vi vår vision, idé och drivkraft där vi hämtar kraft och riktning för vårt dagliga arbete med våra barn och elever.

I stammen finns vår styrning. Här har vi våra kärnvärden vilka ligger till grund för vårt förhållningssätt och som genomsyrar allt vi gör. Högre upp i stammen finns de nationella styrdokumenten, med lagar, förordningar och riktlinjer.

Vår pedagogiska plattform tydliggör hur vi lever upp till de höga krav vi ställer på oss själva. Alla dessa delar utgör tillsammans vårt Vittrakoncept som är gemensamt för alla våra skolor och förskolor.

Vision

Ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare som gör själv- ständiga val.

Idé

Att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande.

Drivkraft

Vi tror på kraften i glada och nyfikna ungar – det är den bästa grunden för ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Vittra Sjöstadens förskola har öppna ljusa lärmiljöer där barnen får möjlighet att i sin egen takt utforska de olika miljöerna som innehåller material efter barnens intresse och förskolans aktuella fokusområden.

Utemiljön består av två gårdar. Den ena är i direkt anslutning till de yngsta barnens avdelning och den andra är i nära anslutning till entréplanet till de andra avdelningarna På båda gårdarna finns möjlighet till odling för barnen att utforska.

Kost och måltider

Vittra Sjöstaden har ett eget tillagningskök som även är KRAV certifierat. Menyn planeras utefter de rätter som är populära bland barn och elever, detta utan att de upprepas för mycket.

Vi följer SLV:s riktlinjer för bra mat i skolan. Vi utvecklar menyn och rätterna kontinuerligt för att hela tiden bli lite bättre. Detta genom bla. en panel utav elever som provar våra nya rätter. Varje dag erbjuds minst två maträtter varav en alltid är vegetarisk.

Mål och vision

Vi bidrar till vår vision genom en utbildning där varje barn får utveckla kunskaper och sin sociala förmåga och förståelse för hur man lär sig bäst. Till vår hjälp har vi vår pedagogiska plattform. Den är vårt egna styrdokument och förtydligar vad vi står för och hur vi arbetar. Den pedagogiska plattformen bidrar till att alla medarbetare vet vad som förväntas, vilka mandat som ges samt vilka möjligheter och förutsättningar som finns när vi utför våra uppdrag.

Hitta hit

Uppdaterad