Bild på förskolegården med lekredskap, sandlåda och grönytor.

Vintergatan

Kärrtorpsvägen 70

Visa på karta

Förskolan har 8 avdelningar, fyra för de yngre barnen och fyra avdelningar för de lite äldre. Förskolan har egen kock som lagar god och näringsrik mat samt en egen städare.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
108
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Förskolorna följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer vad gäller coronaviruset. Folkhälsomyndigheten rekommenderar förskolor att minimera aktiviteter som samlar många personer.

Om du har frågor eller synpunkter kontakta:
Ulla Messing, rektor
Telefon: 08-508 157 55
E-post: ulla.messing@edu.stockholm.se

Inne- och utemiljö

Barnen har en spännande och rolig pedagogisk innemiljö som är tillgänglig och åldersanpassad. Vi följer barnens intressen i olika projekt där deras funderingar, frågor och teorier tas tillvara på många olika kreativa sätt. Det finns två gemensamma torg ett på varsitt plan där barnen kan mötas från de olika avdelningarna.
Gården är full av möjligheter med olika områden allt från odlingar, klätterlek, sandlådor med mera.

Kost och måltider

På förskolan serveras en mycket hög andel ekologisk mat. All mat tillagas inom stadsdelsområdet och våra kockar arbetar utifrån Livsmedelsverkets ” Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar i samband med ditt barns förskolestart. Chef för stödenheten är Ann-Charlotte Zetterqvist. Du når henne på 08-508 15 795 eller ann-charlotte.zetterqvist@stockholm.se Stödenhetens chef samordnar tillsammans med förskolechefer alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för alla förskolor i stadsdelsområdet.

Mer om oss

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Hitta hit

Uppdaterad