Barn bygger med kapplastavar.

Villekulla

Maria Prästgårdsgatan 31 A

Förskolan Villekulla avvecklas sommaren 2021 och flyttar in på nybyggda förskolan Kastanjen på Fatbursgatan 36 i augusti.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Villekulla har läroplanen som utgångspunkt i verksamheten. Med barnens och pedagogernas nyfikenhet och erfarenheter formas vardagen på förskolan.

Förskolans familjer bjuds in att ta del av förskolans verksamhet genom en mångfald av dokumentation, kickoffsamtal, föräldraråd, föräldramöten och aktiviteter två gånger per år.

Villekulla har ett normkreativt arbetssätt för att inkludera alla barn och vuxna i verksamheten. Det handlar till exempel om litteratur, bilder och ett inkluderande språkbruk. Det finns bilder på olika sorts familjer och förskolan uppmärksammar olika traditioner och högtider från jordens alla hörn.

Förskolan har ett utvecklat arbetssätt med digitala verktyg som lärplattor och projektorer och barnen blir producenter av sin egen digitala värld.

På Villekulla gör alla barn och vuxna på förskolan - oavsett ålder - aktiviteter tillsammans i olika gruppkonstellationer, till exempel utfärder till en park i närheten eller till GlashusEtt, Stockholms stads Miljöinformationscenter.

Inne- och utemiljö

På Villekulla finns material som är tänkt att utmana och utveckla barnens förmåga till samspel, gemenskap, turordning, kommunikation, matematiskt tänkande och fantasi.

Villekullas barn och vuxna tillbringar mycket tid utomhus, både på gården och i närliggande parker som Bergsgruvan och Tanto.

Kost och måltider

Förskolan är Krav-certifierad på nivå 2. Det innebär att minst 50 % av allt livsmedel är kravmärkt eller ekologiskt. Som en del av Krav-certifieringen har förskolan en miljöpolicy som innebär att minimera mängden ätbar mat som slängs.

Vår kock lagar mat i köket på förskolan varje dag. Menyn är väl avvägd att passa alla barns behov av näringsriktig och välsmakande mat. Tre dagar i veckan är lunchen vegetarisk, en dag serveras fisk och en dag serveras en rätt med kyckling- eller nötkött som bas.

Mål och vision

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-6 år. Grunden för vårt arbete utgörs av läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2016), FN, s barnkonvention, skollagen, diskrimineringslagen samt Södermalms stadsdels generella åtaganden.

Målet är att alla barn genom förskolans verksamhet ska utveckla sitt livslånga lärande. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samspel mellan barn och vuxna skapas förutsättningar för att utveckla färdigheter och intressen under förskoletiden.

Grunden för vårt arbete utgörs av den nationella läroplanen, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention, skollagen och diskrimineringslagen och Södermalms pedagogiska ställningstaganden.

I samarbete med hemmet skall barnen få förutsättningar att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Särskilt stöd och behov

I enheten finns en pedagogisk ledare som fungerar som en resurs när pedagogerna behöver råd och stöd för ett eller flera barn. Förskolan har även tillgång till specialpedagog via stadsdelens stödenhet.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid som en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det. ramtiden är mellan klockan 6.30 och 18.30 alla helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad