Villgatans förskola ligger centralt i en vacker K-märkt villa från sekelskiftet med egen gård.

Villagatans förskola

Villagatan 12

Visa på karta

Villagatans förskola ingår i enheten Engelbrekt-Gärdets förskolor. Vår verksamhetsidé är att erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får god omsorg och stöd för utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
116
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
41 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Engelbrekt-Gärdets förskolor bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år. Vår verksamhetsidé är att erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får god omsorg och stöd för lärande och utveckling. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande. För oss betyder det att alla barn ska veta att de är lärande individer "Jag är kompetent och någon som kan lära!"

Målet för vår verksamhet är, att tillsammans med vårdnadshavare, hjälpa barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för nutida och framtida utmaningar. Leken är ett viktigt inslag och skall vara grunden i utbildningen. Det är genom leken barnens utveckling och lärande främjas. Verksamheten skall vara meningsfull, lustfylld och lärorik samt präglas av vår gemensamma värdegrund.

Inne- och utemiljö

Villagatan är en förskola med sammanlagt sju avdelningar, för tillfället har vi fyra avdelningar för våra yngsta barn och tre avdelningar för våra äldsta, det kan dock skifta utifrån åldersfördelningen som råder för tillfället. Villagatans förskola ligger centralt i en vacker K-märkt villa från sekelskiftet med egen gård. Det är nära till skog och parker. I huset finns även en öppen förskola.

Kost och måltider

Maten tillagas i Villagatans egna kök, maten består till minst 50 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Demokrati

Vår värdegrund är starkt förknippad till demokratibegreppet som beskrivs i Lpfö98/10. Demokrati handlar för oss på Engelbrekt-Gärdets enhet om att varje individ ges möjlighet att såväl delta i verksamheten utifrån sina egna förutsättningar som att ges möjlighet att göra sin röst hörd. Genom att se alla människor som individer, men del av en grupp, vill vi att alla som deltar på olika sätt i våra verksamheter ska känna att både deras egna behov blir respekterade och tillgodosedda men också att de respekterar andras.

Vi vill ge alla barn likvärdiga villkor att upptäcka och utvecklas på.

Trygghet och respekt

Alla människor som på olika sätt är delaktiga i enhetens verksamheter ska bli bemötta med respekt och känna sig trygga, lika mycket värda och accepterade som de är. Vårt arbete ska motverka mobbing, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling oavsett om den är direkt eller indirekt.

Mer om oss

Engelbrekt-Gärdets förskolor är en kommunal verksamhet som bedriver elva förskolor samt en öppen förskola. Förskolans ramöppettider är klockan 6.30–18.30.

Visning av förskolan hösten 2019:

  • fredag 30 augusti klockan 8.30
  • fredag 27 september klockan 8.30
  • fredag 25 oktober klockan 8.30
  • fredag 22 november klockan 8.30

Anmäl dig till visning till Åsa Ahlen, e-post: asa.ahlen@stockholm.se.

Hitta hit

Uppdaterad