Förskolan ligger i en stor gul sekelskiftvilla omringad av två rymliga lummiga gårdar.

Villa Ekbacken

Norra Fiskartorpsvägen 4

Visa på karta

Förskolan Villa Ekbacken, kallas ibland för Villan och ligger i en omgjord sekelskiftsvilla precis vid naturreservatets ”entré”. I det här vackra gamla huset med stora rum och kakelugnar driver vi förskoleverksamhet för de äldre barnen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
30 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Villa Ekbacken är en liten förskola som består av de två avdelningarna Älvorna och Humlorna. Rummen är indelade i mindre lärstationer, till exempel lek och drama, bygg och konstruktion, ateljé, och så vidare. I den dagliga verksamheten erbjuder vi också barnen de estetiska lärprocesserna: sång, musik, dans, bild och form. Vi arbetar systematiskt med Skolverkets Läroplan för förskolan -98/10 och använder barnens frågor och funderingar som utgångspunkt i exempelvis skapandeprojekt och teman. Ett tema på förskolan kan vara att tillsammans med barnen fördjupa sig i insekternas liv, att lära mer om olika träd, att utforska lerans egenskaper eller att tillsammans med barnen upptäcka och lära om enkel matematik i vardagen, där barnen får möjlighet att sortera och gruppera sådant vi hittar i skogen.

Förskolan Villa Ekbacken ingår under samma ”tak” som grannhuset förskolan Rödeken, som ligger i ett av de nybyggda grannhusen. Barnen skolas in på Rödeken och fungerar som utgångspunkt för de små barnen. Vissa år (beroende på antal barn och ålder i området) går de äldsta barnen över till ”Villan” som har en förskoleverksamhet anpassad för de äldre barnen, där de fortsätter sin förskolevistelse innan de går vidare till skolan.

Inne- och utemiljö

Förskolan Villa Ekbacken ligger ett stenkast från Stora Skuggans nationalpark. Barnen har tillgång till en fantastisk utemiljö med skogsstigar, ängar, sjö och fruktträd. Alldeles nära ligger dessutom en 4-H gård där barnen har möjlighet att bekanta sig med hästar, kor, getter, får, grisar, höns, kaniner och enklare växtodlingar. Nära oss finns också Ekorrparken, Hjorthagens bibliotek och många kulturella alternativ som staden bjuder på, teater, dans, muséer och så vidare.

Kost och måltider

Villa Ekbackens lunch tillagas av vår kock på förskolan Rödeken. Köket har en central roll i förskolans verksamhet. Livsmedlen är minst 50 procent ekologiska. Köket och den pedagogiska verksamheten sammanflätas ur ett barnperspektiv som en mötesplats för hållbart lärande, till exempel genom att reducera mat som slängs.

Mål och vision

För att uppnå vår måluppfyllelse så utarbetar vi olika systematiska metoder som genomsyrar förskolornas verksamheter:

 • Det pedagogiska årshjulet beskriver förskolornas arbetsprocesser månadsvis och fungerar som stöd för personalens planering- och utvärderingsarbete.
 • Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare och kollegial utvecklingstid fungerar som stöd i arbetet kopplat till uppföljning, utvärdering och utveckling.
 • Vi använder nätverk till kunskapsutveckling, kollegial reflektion samt ett sätt att sprida goda exempel i vår enhet.
 • Arbetslagen använder kvalitetsindikatorns självskattningsmetod och egna utarbetade lokala arbetsplaner i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
 • Vår vision i Norra Djurgårdsstadens förskoleenhet är att vi tillsammans skapar en gemensam pedagogisk grundsyn för alla som arbetar i våra förskolor.
 • Vi vill att förskolan ska präglas av teoretiska ställningstaganden, beprövade erfarenheter och vila på en stark demokratisk grund där barns inflytande samspelar med deras lärande och omsorg samt att en hållbar utveckling genomsyrar all vår verksamhet.
 • Vi vill att varje förskola utformar sin egen inriktning och arbetssätt utifrån barngrupp, lokala förutsättningar och kultur.

Särskilt stöd och behov

För barnen i Östermalms förskoleverksamhet som behöver särskilt stöd, finns särskilda resurser (verksamhetsstöd). Medlen finns på stadsdelsförvaltningen och administreras centralt. Behovet av stöd är varierande. Begreppet behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden.

Mer om oss

 • Vårt uppdrag är att inom givna ramar erbjuda och driva förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år. I vårt uppdrag ingår att följa de nationella styrdokumentationerna i form av Skollagen, Läroplan för Förskolan – 98/10, Stockholms stads förskoleprogram samt kommunalt uppsatta mål.
 • Förskolans ramöppettider är 06.30–18.30.
 • Förskolan har stängt för fyra planeringsdagar per år.
 • Vi jobbar efter modellen föräldraaktiv inskolning 3–5 dagar.

Övrigt

Vi har fått Grön Flagg-certifiering av Håll Sverige Rent, vilket innebär att vi aktivt och långsiktigt arbetar med hållbar utveckling. Barn och personal jobbar för att hitta metoder och aktiviteter där vi tillsammans lär mer om ett positivt förändringsarbete i vår vardagliga miljö.

Välkommen på visning:

 • 4 februari klockan 8.30
 • 5 maj klockan 8.30

Anmälan till Kaj Werner (kontaktuppgifter under rubriken Kontakt).

OBS!

På grund av rådande omständigheter kommer vi endast ha visningar för familjer som redan fått en plats på någon av våra förskolor. Visningarna kommer att ske utomhus. Ni får möjlighet till ett första möte där visningsansvarig berättar om verksamheten och ni får möjlighet att ställa frågor. Vi återkommer hur det blir med våra visningar under hösten. Information kommer att finnas här på hemsidan.

Hitta hit

Uppdaterad