Tre flickor och en lärare tittar på förskolans plantering med salladsblad och persilja.

Växthuset Degerbygränd 37

Degerbygränd 37

På vår förskola prioriteras en lekfull och allsidig verksamhet som ger rika möjligheter till lärande. Vi gör ofta utflykter utanför Rinkeby för att barnen ska få en känsla för att hela Stockholm är deras.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
49
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens inflytande

På våra förskolor arbetar engagerade pedagoger. Vi tycker att barnen ska ha inflytande över sin vardag i förskolan. De uppmuntras att ta egna initiativ i sin lek och sitt utforskande. Det stärker deras självkänsla och tro på den egna förmågan.

En förutsättning är lyhörda pedagoger som kan lyssna och tolka barnens signaler. Våra pedagoger ser barnens intresseområden och spinner vidare på dessa. Vi lägger stor vikt att använda språket i alla sammanhang och ser språket som den röda tråden i vardagen.

Inne- och utemiljö

För stora och små barn

Förskolan har tre avdelningar och en egen gård. Barnen är uppdelade på en småbarnsavdelning en storbarnsavdelning och en avdelning för 1–5-år.

  • Småbarnsavdelningen är för barn mellan 1 och 3 år och har cirka 14 barn
  • Storbarnsavdelningen är för barn mellan 3 och 5 år och har cirka 18 barn
  • Avdelningen för barn mellan 1 och 5 år har cirka 17 barn.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Förskolan har eget kök. Vi serverar alternativ mat till barn som behöver det, så som till exempel halalslaktat kött. Vi strävar efter att höja andel ekologisk samt vegetarisk mat.

Mål och vision

Alla är viktiga

Alla som kommer in i vår förskola, små som stora, ska känna att de är viktiga personer. Vi arbetar för att grundlägga demokratiska värderingar, förmedla tilltro till framtiden och vårt mångkulturella samhälle. Det viktigaste för oss är att barnen mår bra, känner trygghet och lär sig ta hänsyn till andra människor.

Förskolans pedagoger är viktiga som förebilder. Blandningen av kulturer och språk bland barn och pedagoger ser vi som en tillgång för att barnen ska utveckla respekt för olikheter och förstå allas lika värde.

Samarbete med föräldrar

I vår förskola vill vi att barnen trivs och har roligt. Det gemensamma språket är svenska. Vi samarbetar med föräldrarna för att barnet ska utveckla sina modersmål. Vi använder språket i alla sammanhang och ser det som den röda tråden i vardagen.

Pedagogerna arbetar tillsammans med föräldrarna för att barnen ska utvecklas till harmoniska och kreativa människor.

Vi arbetar mycket med pedagogisk dokumentation för att kunna visa och berätta om barnets tid i vår förskola. Detta ökar föräldrarnas insyn och möjligheter att påverka.

Hitta hit

Uppdaterad