Barnen målar med vattenfärger

Vågen

Nordenflychtsvägen 30

Visa på karta

Välkommen till förskolan Vågen som är belägen på västra Kungsholmen nära Kristinebergs idrottsplats. På vår förskola arbetar vi mycket med hållbar utveckling tillsammans med barnen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
71
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
46 %
Webbplats
https://www.facebook.com/vagen.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen ges möjlighet till att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Ett projektinriktat arbetssätt är ett undersökande arbetssätt där barnen har en mycket aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande med pedagogen som medforskare.

Vi arbetar medvetet för en hållbar utveckling tillsammans med barnen, genom att skapa olika möjligheter för att mötas kring hållbarhet i meningsfulla sammanhang. Vår viktigaste uppgift är att inge hopp och framtidstro och att få barnen att känna vikten av sin delaktighet och möjlighet till påverkan. Vårt mål är att öka medvetenheten och att förstärka hur allt är förbundet med varandra gällande hållbarhetsfrågor. Praktiskt kan detta arbete handla om källsortering och arbete med olika naturmaterial.

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bland annat lärplatta, dator, kamera, projektor och telefoner. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande. Vårt arbete med digital teknik grundar sig på läroplanens mål och intentioner och aktuell forskning. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Vår verksamhet bedrivs i specialbyggda paviljonger för förskoleverksamhet i två plan. På övre plan finns tillagningskök, hall och avdelningar. På nedre plan finns hall, avdelningar, kontor, personalrum och dokumentationsrum. Lokalerna är fina och ljusa och ligger i anslutning till Kristinebergsparken. Vi har en egen mindre förskolegård med tillgång till olika närbelägna parker. Detta ger oss stora möjligheter att utforska vårt närområde och vidga våra perspektiv.

Kost och måltider

Vår egen kock lagar all mat från grunden, till stor del av ekologiska råvaror, vilket ger barnen energi för hela dagen.

Mål och vision

På Vågen, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi ligger intill den välkända lekplatsen Uggleparken i Kristinebergs slottspark, cirka 200 meter från Kristinebergs tunnelbana.

Vi är en förskola med engagerade pedagoger. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Föräldravisning

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har sista torsdagen i varje månad klockan 09:00.

Anmäl er till Åsa som ansvarar för våra föräldravisningar på:
E-post: asa.spetse@stockholm.se

Varmt välkomna!

Övrigt

  • Förskolan Vågen ligger i närheten av ett expansivt nybyggnadsområde.
  • Förskolans lokaler är temporära och har ett tillfälligt bygglov som går ut 2023-06-30. Information om eventuella förändringar ges löpande.
  • Vågen tillhör Hornsbergs förskoleområde som även utgörs av förskolorna Eden, Fröjden, Hagen, Havet, Leendet och Pärlan.


Hitta hit

Uppdaterad