Barn spelar teater

Tuff-Tuff

Timmermansgränd 4 nb

Visa på karta

Tuff-Tuff är en charmig förskola på Södermalm med en liten, glad och trygg barngrupp, kompetenta pedagoger och engagerade familjer. Fokus ligger på lek och nyfikenhet, trygghet, språk, barninflytande och empati.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
15
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
66 %
Webbplats
http://www.tuff-tuff.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Föräldrakooperativet Tuff-Tuff är en liten och trygg förskola. Vi har ca 15 barn i en åldersblandad grupp, tre utbildade ordinarie pedagoger och en timanställd. Eftersom gruppen är liten kan varje enskilt barns behov tillgodoses och vår engagerade personals kompetens tas tillvara. I veckoprogrammet ingår bl.a. projektarbete, skapande, rörelse, yoga, dans&musik, utflykt och 5-årsklubb. Ett lustfyllt lärande och lekande i en trygg miljö, där varje barn får möjlighet att växa och utvecklas, är viktigt på Tuff-Tuff. Vi värdesätter ett miljötänk i verksamheten. I Tuff-Tuffs miljöpolicy utgår vi från regeringens kravpaket till kommuner och Stockholms Stads Kemikaliesmart Förskola (2015) samt Naturskyddsföreningens rapport Operation Giftfri Förskola (2014). Tuff-Tuff har funnits sedan 1989 och ligger i Södra stationsområdet på Södermalm, i en barnvänlig och bilfri miljö. Driftsformen har sedan starten varit föräldrakooperativ och vår verksamhet är inte vinstdrivande, vilket innebär i praktiken att alla resurser investeras direkt i barnen, personalen och verksamheten. Eftersom det är ett föräldrakooperativ finns det även ett tätt samarbete mellan personalen och föräldrarna. Vi arbetar gemensamt för ett klimat präglat av trygghet, omsorg och engagemang då vår förskola är en mötesplats för barn av olika åldrar och kön från skiftande sociala miljöer och kulturer.

Inne- och utemiljö

Vi har en trevlig lokal i bottenvåningen på Timmermansgränd 4, med direkt tillgång till en stor och avskärmad gård med lekplats. Det är gångavstånd till många av Södermalms gröna parker, vilket vi nyttjar eftersom utomhusaktiviteter är ett naturligt inslag i verksamheten. Vi anser också att miljön där barnen och personalen vistas ska vara så fri från farliga ämnen och giftiga kemikalier som möjligt, och investerar löpande i förbättringar för en god arbetsmiljö och kemikaliesmarta material.

Kost och måltider

På vår förskola eftersträvar och värdesätter vi ett miljötänk i verksamheten, för såväl kost som material och inomhusmiljö. Då våra lokaler inte har tillagningskök beställer vi mat via catering. Måndagar serveras det vegetarisk mat till alla. Mejerier och frukt är ekologiska och sockerintaget är väldigt minimerat. Vuxna äter tillsammans med barnen och vi tänker på att matstunden ska vara lugn och trevlig för alla. Pedagogerna har erfarenhet av barn med matallergier, t.ex. gluten och laktos.

Mål och vision

På Tuff-Tuff skapar vi gemensamt en trygg, rolig och stimulerande miljö och är lyhörda för barnens idéer och önskemål. Pedagogerna ger varje barn ett personligt bemötande och dagarna byggs upp av återkommande rutiner med plats för både barnstyrt utforskande och strukturerade aktiviteter. På vår förskola ges även barnen sammanhängande tid till barncentrerad lek, eftersom leken är central för barns utveckling och lärande, då det är i den barncentrerade leken som fantasi, nyfikenhet och kreativitet stimuleras, där upplevelser, känslor, kunskap, kommunikation och samarbete utforskas och utvecklas utifrån varje barns perspektiv. Att få utforska det sociala samspelet är viktigt och vi främjar barnens empatiska förmågor genom att hjälpa dem sätta ord på sina känslor, visa hänsyn till varandra, träna turtagning och använda barnens egna trivselregler. Barnen målar och skapar med olika material i ateljén, ritar självporträtt, sjunger och dansar, tränar yoga och gympa samt tar del av barnkulturutbudet så som teater och bibliotek. Vi genomför även flera planerade projekt där vi exempelvis ställer upp hypoteser och utför experiment, lär oss matematik och om naturen. Fokus på språkutvecklingen finns i barnens samling med sånger, rim och ramsor, sagor och drama, liksom i rutinsituationer under dagen, i språkgrupper, teman och i lekar.

Mer om oss

Intagning till Tuff-Tuff sker via Stockholms Stads förskolekö och följer Stockholms Stads urvalsregler för intagning. Tuff-Tuff tillämpar samma bestämmelser om förskoleavgift som gäller för Stockholms Stad med inkomstbaserad maxtaxa (Stockholms Stads avgifter för barnomsorg).

Övrigt

Vi är 3 heltidsanställda pedagoger, varav 2 är utbildade förskollärare och en är utbildad barnskötare, plus en timanställd. Vår barngrupp består av ca 15 barn mellan 1-5 år.

Hitta hit