Rinkeby-Kista kommunala förskolor

Trollskogen Nykarlebygatan 5

Nykarlebygatan 5

Förskolan Trollskogen ligger mellan Husby och Akalla. En liten bit bort ligger Akalla By med både djur och lekpark. Våra avdelningar heter Nallen, Fjärilen, Kaninen och Getingen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
4,4
Andel med förskollärarexamen
31 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Människors lika värde

På förskolan Trollskogen får barnen själva uppleva innebörden av de demokratiska principerna solidaritet och människors lika värde. Lek och lärande är grunden i vår verksamhet som utgör den första delen av barnens utbildningstid.

I vår förskola bemöts barnen så att de känner stolthet och lust att lära så att de kan anta de utmaningar framtiden erbjuder dem i ett mångkulturellt samhälle.

Vi vill att varje barn:

  • känner glädje och har fortsatt lust att lära
  • fått delta i en demokratisk process
  • har tilltro till sig själv, sina förmågor och sitt eget lärande.

Inne- och utemiljö

Miljö för lek

Förskolan har en stor och ljus gård med rutschkana och sandlådor. Gården går att dela av i två mindre gårdar. Det finns öppna gräsytor och ett område med skog som ger skugga. Huset är indelade i fyra avdelningar med flera mindre rum och i mitten finns en stor lekhall.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Vår kokerska beräknar och lagar näringsriktig mat enligt riktlinjer från Livsmedelsverket. År 2016 var 67 procent av maten var KRAV-märkt. Förskolan arbetar utifrån Sapere-metoden så att barnen får kunskap om de fem sinnena syn, smak, känsel och hörsel samt lära sig att:

  • lära känna sina sinnen och sin egen smak
  • träna upp ett språk för att uttrycka vad de upplever
  • våga prova nya produkter och maträtter
  • lära sig att måltider och mat är spännande och kul
  • vilja äta mer varierat

Mål och vision

I Rinkeby-Kista förskolor har vi arbetat fram tre ställningstaganden. Dessa utgör en tredelad grund för vad vi anser en människa vara, hur hen blir till, hur hen agerar och vilken roll hen har som individ och som medlem i ett kollektiv för att skapa mening och kunskap.

Alla människor har lika värde

Alla människor har lika värde och rätt att utveckla sin egen identitet och känna trygghet i den. Varje människa har rätt att bemötas av sin omgivning med öppenhet och respekt. Detta betyder att varje människa också har skyldighet att lyssna på andra och försöka förstå deras perspektiv.

Människan är social

Människan har en önskan om närhet och förmåga till socialitet. Redan det lilla barnet har många sociala förmågor, samtidigt som det är beroende av vuxnas omsorg och erfarenheter. Genom att samspela med andra människor lär sig barnet vilka sociala normer som gäller och hur omgivningen är uppbyggd och fungerar.

Människan söker och skapar mening

Alla människor bär med sig erfarenheter och använder dessa för att göra världen begriplig och därmed skapa mening och förståelse. Människan utvecklas och lär i relation till omgivande samhälle och kultur – i samspel med familj, vänner och omvärld.

Genom aktivitet och social förmåga påverkar människan sin omvärld och den kunskap omvärlden är uppbyggd av. Människan söker alltså inte bara förstå det som redan finns, utan är också medskapare av kunskap och kultur.

Hitta hit

Uppdaterad