Illustration av förskola

Trollgården

Lingvägen 188

Farsta

Visa på karta

Förskolan är för tillfället är lokaliserad i en modulbyggnad och ligger nära Hökarängens tunnelbana. Trollgården kommer att flytta in i en ny stor fin tvåvåningsförskola med sex avdelningar runt årsskiftet december 2018–januari 2019.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
51
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet i lokalerna

Inga uppgifter

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Trollgården arbetar barnen utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen delas ofta i mindre grupper och får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter och material samt fördjupa sina intressen. Materialet är tydligt presenterat och sorterat så att barnen själva ska kunna göra aktiva val. Pedagogernas förhållningssätt innebär att se på barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. Barnets självständighet uppmuntras genom att det får möjlighet att påverka och att ta ansvar för förskolans miljö samt fatta gemensamma beslut tillsammans med sina kamrater. Pedagogerna skapar på detta sätt förutsättningar för barns lärande genom att de får möjligheter till ett utvecklande av nya erfarenheter och kunskaper. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs projektet och verksamheten och barnen får följa sitt eget lärande och sina tankeprocesser. Det projekterande arbetssättet ger till resultat att alla på förskolan, både barn och vuxna, lär tillsammans.

Inne- och utemiljö

Den nya förskolan kommer att få en stor fin arkitektritad gård med närhet till skog och parker som kan används som pedagogiskt uterum där barnen kan gå på upptäcktsfärd och uppleva årstidernas skiftningar och ges möjlighet till kunskap och lärande om växter & djur. Konstnären Anna Ådahl kommer att använda kända sagomotiv att smycka innemiljön med.

Kost och måltider

Lunchen levereras nu från en cateringfirma men i den nya förskolan kommer en kock att ansvara för maten. Måltiderna ses som en lugn och trevlig stund där barn och vuxna samtalar och barnen får prova sin självständighet genom att ta mat och dryck själva.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskolepsykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Hitta hit