Förskolan

Trilingua

Swedenborgsgatan 14

Visa på karta

Trilingua förskola är en unik internationell trespråkig förskola (Franska, Svenska och Engelska) på Södermalm i Stockholm. Vårt fokus är språkutveckling, kultur och omvärld. Trilingua inspireras av Maria Montessori och Reggio Emilias filosofi.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
84
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
http://www.trilingua.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi på Trilingua tycker att det är väldigt viktigt att låta barnen växa upp i en miljö präglad av språk. Ett barn kan höra ljud redan när de är sina mödrars livmoder. Barnen kan inte tala med ord i början med de hör språken. Barnen har stor kapacitet se språken som lådor, de vet i vilken "låda" de ska sätta varje ord. Detta händer när barnen har chansen att uppleva olika språk. Barnen kan plocka upp ord från "rätt kåda" i de rätta situationerna, och de vet vilket språk de ska prata med, med vilken pedagog. Den mest effektiva sätt att lära sig ett språk är "Learning by doing" (John Dewey).Vårt fokus är språkutveckling, kultur och omvärld.

Inne- och utemiljö

På Trilingua har vi ingen gård, men vi vistas ute minst en gång per dag. Vi tar promenader och besöker parker i närheten av förskolan. Vi besöker även parker längre bort med de äldre barnen.Vi har en varierad lärmiljö, med ateljéer för kreativitet, bygg och konstruktion, fantasi- och lekrum. Vi arbetar kontinuerligt med lärmiljön och ändrar efter barnens intressen, samt med att göra rum i rummen.

Kost och måltider

Vi har en cateringfirma som levererar maten dagligen till förskolan, och den mesta maten vi får är ekologisk. Vi är en sockerfri förskola och använder oss av frukter vid bakning, vi har ingen fläsk eller mjölk på Trilingua.

Mål och vision

Trilinguas mål är att följa Loriz Malaguzzi filosofi ”Ett barn har 100 språk men berövas 99”. Vi stimulerar barnen med en lekfull, flerspråkig och harmonisk miljö där vi lär dem respekt för oss själva, för andra och för vår miljö. Vi integrerar alla områden från läroplanen i barnledda projekt, våra pedagoger samarbetar inom områden så som; musik & sång, bild & form, dramalek, danslek, mini-röris, matematik, naturvetenskap och naturligtvis språkutveckling. Vi arbetar hårt med att ha ett bra och kontinuerligt kvalitetsarbete. Vi utvecklar vårt arbete med pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att följa, utvärdera och utveckla våra aktiviteter och hur förskolan tillgodoser barns möjligheter att utveckla och lära sig i enlighet med läroplanens mål och avsikter. Vi utvärderar och reviderar regelbundet våra interna måldokument. Förskolechef är ansvarig för resultatkompilering, analys och förberedelse av utvecklingsåtgärder.

Hitta hit