Lekplats med rutschkana och sandlåda. Röd tegelbyggnad i ett plan.

Trekanten

Lövholmsvägen 23 B

Förskolan Trekanten ligger vid sjön Trekanten. Vi har två grupper, en för barn 1–3 år och en för barn 3–5 år. Förskolan kommer att stänga till sommaren 2021.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel med förskollärarexamen
29 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Trekanten avvecklas i slutet av vårterminen 2021

Trekantens verksamhet kommer att avvecklas i samband med sommaruppehållet i juni 2021. Orsaken är att lokalerna är i behov av en omfattande renovering och inte längre är optimala eller lämpliga för förskoleverksamhet.

Det går inte att ställa sig i kö till förskolan Trekanten. De barn som redan går hos oss kommer erbjudas plats på närliggande förskolor.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen gård som inbjuder till lek, utforskande, rörelsefrihet och grovmotoriska utmaningar.

Kost och måltider

Maten är en viktig del av förskolans verksamhet. Vi arbetar för att främja en hälsosam livsstil med goda matvanor, social samvaro och miljömedvetenhet. Måltider har en pedagogisk betydelse för att ge barnen en positiv upplevelse och förståelse om mat och hälsa. Maten serveras i en lugn och trivsam miljö och är god, varierad, näringsrik och anpassad efter barnens behov.

Vi arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp av ekologiska och KRAV-märkta produkter.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Förskolan Trekanten ingår i Gröndals förskolor som är en del av Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor. Vår verksamhet ska vara trygg, lärorik och rolig – och genomsyras av arbetsglädje och nyfikenhet där vi utgår från barnens erfarenheter, intressen och behov.

Värdegrund

På Gröndals förskolor ska alla känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag. Trygghet, glädje och ett utforskande arbetssätt skapar lust att leka och lära. Genom likabehandling ser vi alla människors lika värde och möjliggör att alla får vara sitt bästa jag. Vi verkar tillsammans för en hållbar utveckling!

Hitta hit

Uppdaterad