Illustration av ett rum på förskolan.

Thoren Framtid Långbropark Förskola

Stora Mans väg 11A

Förskolan öppnar upp den 2 maj 2023 med helt nyrenoverade miljöer både inne och ute. Miljön inne och ute inbjuder till utforskande, lek och kreativitet. Ni hittar lätt till förskolan som ligger mellan Fruängens T-bana och Älvsjö Station.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
35 %
Webbplats
https://www.thorenframtid.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Thoren Framtids förskolor förbereder vi barnen för framtiden genom att lägga grunden för det lustfyllda livslånga lärandet. Verksamheten utgår från barnens intresse för att skapa nyfikenhet och lust till att lära.

Hos oss får barnen lära genom leken och genom att försöka, undersöka, vara kreativa och fantisera. Barnen ges möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld med stöd av andra medforskare. Vi ger oss därför gärna iväg och upptäcker den inspirerande närmiljön runtomkring förskolan.

Thoren Framtids pedagogiska diamant består av tre delar

Verkligt

Vi använder oss av lärorika projekt med koppling till samhället. Barnen lär sig då om sin omvärlden och får en större förståelse för sig själva och för andra. Det verkliga lärandet blir som ett fönster mot allt spännande som väntar.

Personligt

Vi tar till vara på alla barns unika möjligheter genom att uppmuntra deras förmågor, egenskaper och intressen. Ett stort fokus är att skapa trygga relationer, både med andra barn och med våra engagerade pedagoger och personal. Alla barn ska känna sig sedda och uppskattade för den de är, vilket skapar en stadig grund inför framtiden.

Digitalt

Vi använder moderna metoder och de spännande möjligheter som digitaliseringen ger. Med digitala verktyg kan vi ta oss till spännande platser, upptäcka det osynliga, kommunicera, vara kreativa och skapa fantastiska lärmiljöer.

Inne- och utemiljö

En viktig del i Thoren Framtid är det verkliga lärandet eftersom kontakt med natur och samhälle främjar barnens kunskapsinhämtning. I Långbroparken är naturen alltid närvarande och erbjuder fantastiska möjligheter för lek, aktivitet och utomhuspedagogik.

Invändigt erbjuder lokalerna en härlig rymd. Lärmiljöerna är uppbyggda i olika stationer så att de ska vara tydligt för barnen och inspirera till lek och lärande.

Förskolan har en helt ny egen inhägnad gård.

Kost och måltider

Frukost och mellanmål tillagas på förskolan med ett varierat utbud. Förskolan har en tydlig policy när det gäller att minimera mängden socker i den mat som serveras.

Lunchen levereras till vårt mottagningskök från en leverantör med stor erfarenhet av att tillaga mat till förskolor och skolor. Livsmedelsverkets föreskrifter om mat i förskolan ligger till grund för matens innehåll och tillagning.

Mål och vision

Thoren Framtids pedagogiska vision är att förbereda barnen för framtiden. Det handlar om att ge barnen förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende och stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla och att göra dem medvetna om sitt eget lärande.

Alla barn bär på oändligt många möjligheter och det är vårt uppdrag att lyfta varje barns unika möjligheter. På Thoren Framtid får barnen genom leken och i trygga relationer utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Utbildningen uppmuntrar och utmanar barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Barnens intresse och vad som är meningsfullt för dem ligger till grund för undervisningen i förskolan.

Den dagen de lämnar förskolan för att börja i grundskolan har de med sig en stark grund för en fortsatt givande skolgång, lusten att lära, viljan att utforska en spännande omvärld och en stark tro på sig själva och sina förmågor.

Hos oss växer barnet och blir till trygga individer med förståelse för andra och sig själva.

Thoren Framtid har ett utvecklat kvalitetsarbete för att säkerställa läroplanens intentioner och för att ständigt utveckla utbildningen så att den på bästa sätt möter de barn som befinner sig i den.

Det vi gör det gör vi alltid för barnens bästa!

Mer om oss

Thoren Framtid startades år 2014 i Karlstad har växt till 16 grundskolor och 9 förskolor. Tanken har från start varit att på bästa sätt förbereda barn och elever för framtiden genom ett verkligt, personligt och digitalt lärande.

Thorengruppen är i dag en av Sveriges största friskolekoncerner.

Fakta om Thorengruppen

  • Vi är inget riskkapitalbolag.
  • Vi är ett familjeföretag.
  • Vi betalar all skatt i Sverige.
  • Vi återinvesterar den största delen av vinsterna i våra verksamheter.

Övrigt

Som vårdnadshavare kan du följa utbildningen, projekten och ditt barns utveckling och lärande i vår pedagogiska plattform. Vi använder Tyra-appen som du laddar ner i din telefon och som är enkel att använda. Här kan du även kommunicera med personalen på förskolan, se aktuell matsedel och lägga in ditt barns vistelsetider på ett enkelt sätt.


Välkommen på visning av våra lokaler och få information om vår verksamhet

Vi har 2 visningar vid varje tillfälle

Den 21/2 klockan 10:00 och 16:30
Den 20/3 klockan 10:00 och 16:30
Den 26/4 klockan 10:00 och 16:30


Hitta hit

Uppdaterad