Illustration - barn påväg till förskolan

Tellusbarn Ryttis

Ryttmästarvägen 140

Förskolan Ryttis har tre avdelningar, tryggt belägen i Vinsta, mellan Vällingby Centrum och Spånga Centrum. Vi prioriterar verksamhet i utemiljö i möjligaste mån. Ryttis gård är belägen i kuperad terräng, vilket gynnar barnens motoriska utveckling.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
49
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
11 %
Webbplats
https://tellusbarn.se/ryttis/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa där omsorg, och lärande bildar en helhet.

Genom att vistas mycket i naturen skapar vi intresse och förståelse för växter och djur tidigt i livet. Med denna förståelse och kunskap om vår natur utvecklas en respekt för vår omgivning, vilket är betydelsefullt i lärandet för en ekologiskt hållbar framtid. Med läroplanen som grund utforskar vi förskolans närmiljö och naturresurser och bekantar oss med allemansrätten.

Utomhusmiljön skapar förutsättningar för barnen att utveckla sin grovmotorik och kroppsuppfattning i stor utsträckning. Att vara en timme utomhus ger ungefär dubbelt så mycket mer fysisk aktivitet än att vara inomhus. Daglig rörelse är också bra för barns förutsättningar för lärande, eftersom det finns samband mellan fysisk aktivitet och inlärningsförmåga.

Inne- och utemiljö

Vi prioriterar verksamhet i utemiljö i möjligaste mån. Ryttis gård är belägen i kuperad terräng, vilket gynnar barnens motoriska utveckling.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av verksamheten. Vi lagar maten från grunden i egna tillagningskök. Ryttis har ett mottagningskök där köksbiträde arbetar. Vi lagar sallad och bakar eget bröd på plats.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen olika grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Uppdaterad