ok

Tantodalens förskola

Tantogatan 57

Visa på karta

Vi har 18 barn i åldern 1-5 år och ligger i naturnära områden vid Tantolunden på Södermalm. Förskolan håller Mulle-grupper i Friluftsfrämjandets regi och har mycket utevistelse. Vi har en kulturprofil med skapande inom tema/projekt och kulturbesök.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.tantodalensforskola.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Tantodalens förskola är en Mulle-förskola och det innebär att hela personalgruppen utbildas inom Friluftsfrämjandes barnaktiviteter för att sedan hålla i naturgrupper med barnen. Tantodalens förskola har Mulle för 5-6 åringar, Knytte för 3-4 åringar och Knopp för 1-2åringar samt Skrinna för de äldsta barnen på vintern. Vi är ute på förmiddag och eftermiddag på vår stora härliga gård.

Tantodalens förskola har också en kulturprofil. Vi arbetar med övergripande tema och utifrån intressen delas barnen in i projektgrupper inom temat. Barnen skapar, utforskar, bygger, dansar, musicerar, leker och gör kulturbesök.

Inne- och utemiljö

Tantodalens förskola har en stor gård och en liten gård i anslutning till huset. Vi vistas på stora gården oftast både förmiddag och eftermiddag.

Lokalerna är nymålade och barnen har hjälp till att skapa de nya rummen som heter Naturen, Kulturen, Himlen, Rymden och Restaurangen.

Kost och måltider

Tantodalens förskola har ett litet kök och valt att köpa in catering från Kleins kitchen. Förskolan har vegetarisk måndag för alla. Det går att köpa in matsäck till skogsutflykter från cateringfirman. Mellanmålet lagar pedagoger och barn får hjälpa till att duka. På morgon och eftermiddag har vi fruktstund. Förskolan har hög personaltäthet då vi inte har någon köksanställd utan istället en extra pedagog i barngruppen.

Mål och vision

Förskolans mål är att skapa trygga barn som tror på sin egen förmåga, visar omsorg för djur och natur samt är goda kamrater. Med mycket utevistelse, skapande och lek finns det förutsättningar att stimulera ett mångsidigt lärande. Pedagoger utgår från barnens individuella behov och intressen, bearbetar läroplanens mål i verksamheten och stimulerar till lustfyllt lärande. Pedagoger följer upp arbetet med barnen på APT-möten och har planeringstid för dokumentation och reflektion för att kvalitetssäkra verksamheten.

Mer om oss

Tantodalens förskola arbetar med Förskolebrevet.

Hitta hit

Uppdaterad