Förskolans gård

Tallgubben

Gubbängsvägen 81

Visa på karta

Tallgubben är en liten förskola som drivs som föräldrakooperativ. Våra lokaler ligger i ett flerfamiljshus som är fint beläget med egen gård på Gubbängsvägen 81 i Gubbängen. På Tallgubben finns en avdelning med 17 barn i åldrarna mellan 1 och 6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel med förskollärarexamen
50 %
Webbplats
http://www.tallgubben.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Traditionell förskolepedagogik.

Inne- och utemiljö

Miljön ska underlätta och stimulera barnens forskande och fantasi, därför har rummen och utemiljön många olika stationer med olika funktioner. Allt material finns tillgängligt för barnen så att de ska kunna sysselsätta sig själva.

För oss på Tallgubben är det viktigt att bedriva mycket av vår verksamhet ute. Vi har både skog och många parker i vår närhet och besöker dessa flera gånger i veckan. Barnen får lära sig att vistas i naturen på ett respektfullt sätt och skogen är vår bästa lekplats!

Kost och måltider

Varje dag får ett barn ansvara för samling och dukning tillsammans med en vuxen. Vi har förmånen att ha vår alldeles egna kokerska som lagar vår mat från grunden. Två dagar i veckan serveras vegetariska måltider. Vi har ambitionen att maten ska innehålla ekologiska råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Vi serverar hembakat bröd så gott som dagligen. Specialanpassad eller vegetarisk kost går bra att få.

Mål och vision

Det som främst karaktäriserar pedagogiken i vår verksamhet är vår syn på barn som kompetenta, aktiva och resursrika individer redan från början med egen lust och kraft att lära, växa och utvecklas.

Vi arbetar med att utveckla barnens sociala kompetens och empatiska förmågor. Vi pratar om hur man är en bra kompis, lär barnen att lyssna på andra, uttrycka sina egna behov och vikten av att kunna leka flera tillsammans.

Pedagogikens främsta mål är att stimulera barnen till att träna alla sinnen. Vi observerar och dokumenterar barnens läroprocesser genom att anteckna, intervjua samt fotografera. Med jämna mellanrum ordnar vi vernissage dit föräldrarna får komma och se vad barnen gör under dagarna.

Övrigt

Ett föräldrakooperativ kräver lite mer av dig som förälder. Kooperativet drivs av en styrelse som består av föräldrar. Det förväntas av varje familj att man ingår i styrelsen minst en period om två år. Man skall också ingå i någon av våra olika arbetsgrupper, exempelvis vaktmästeriet som ansvarar för inne- och utemiljön, ekonomigrupp, rekryteringsgrupp och så vidare.

Om personalen är sjuk och inte kan täcka upp för varandra tar vi inte in vikarier, i stället vikarierar föräldrarna, så kallad jour. Du skall alltså ha ett jobb som går att kombinera med jouren. Även all drift av Tallgubben sköts av föräldrarna, som städning, målning och reparationer. Varje familj städar lokalerna 3-4 veckor per år, dessutom ordnas storstädning och fixardagar ett par gånger per termin.

Visst arbete krävs alltså, men i gengäld får man god omsorg, hög personaltäthet, engagerad personal och nöjda barn. Dessutom är det ett stort plus att man lär känna andra barn och föräldrar så väl som man gör hos oss!

Hitta hit

Uppdaterad