Barn skriver med riskorn.

Sverigefinska språkförskolan i Kista

Langelandsgatan 50

Visa på karta

Stiftelsen sverigefinskaskolan i Kista är huvudman för Sverigefinska språkförskolan i Kista som är en minoritetsspråkförskola med sverigefinsk profil.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
10 %
Webbplats
http://www.sverigefinskaforskolan.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola är en minoritets språkförskola med finska som huvudsaklig profil. Vi har även engelska som ett språkspår. Sverigefinnar har vissa rättigheter enligt minoritetsspråkslagstiftningen, vilket innebär att sverigefinska barn har rätt att bevara utveckla och revitalisera/återuppleva det finska språket.

Inne- och utemiljö

Vi har en lekhall med utrymme för rörelse och samt för samlingar med hela förskolan. Vi har en egen gård och två lekparker intill förskolan med klätterställningar gungor m.m.

Kost och måltider

Vi har ett eget kök där måltiderna lagas.

Mål och vision

Flerspråkighet som ett kontinuum där språken flyter in och ut i varandra i ett naturligt flöde. Vi bygger broar mellan språken och finska, engelska samt svenska används i den dagliga verksamheten mellan barn och pedagoger, barn-barn och mellan pedagoger i tal, skrift, högläsning, samtal och sång, - öppenhet, respekt, nyfikenhet och lust att lära. Vi undersöker världen, barn och vuxna tillsammans med ett utforskande arbetssätt. Vi har ett reflekterande förhållningssätt tillsammans med barnen med stort utrymme för utveckling och lärande genom lek och skapande.

Mer om oss

Vi använder iPads på förskolan. I förskolan finns dessutom en engelsk/svensk avdelning, som har ett nära samarbete med de finska avdelningarna.

Övrigt

Vi använder det finska respektive engelska/svenska språket för att skapa en god grund för utvecklingen av det enskilda barnets flerspråkighet.

Hitta hit

Uppdaterad