Rinkeby-Kista kommunala förskolor

Svängen Rinkebysvängen 20A

Rinkebysvängen 20A

Visa på karta

Svängen är en av sex förskolor i enheten Rinkeby västra. Förskolan ligger utmed en stor äng, Spångadalen, mellan Rinkeby och Tensta. Svängen har två avdelningar med barn i åldern 1-5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
31
Antal barn per årsarbetare
3,5
Andel med förskollärarexamen
55 %
Webbplats
https://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Kloverns-forskolor/Rinkebysvangen-20A/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Omsorg, utveckling och lärande är centrala begrepp i vår verksamhet.

Barnen i Klöverns förskolor får många möjligheter att utveckla sin sociala kompetens, utveckla strategier för lärande och utveckla en bred kommunikativ kompetens. Språk och lärande hänger ihop och vårt uppdrag är att stimulera varje barns språkutveckling.

Barnen i Klöverns förskolor möter vuxna som är nyfikna, reflekterande och engagerade i barnens görande. Många av pedagogerna är flerspråkiga vilket är en stor tillgång för verksamheten.

Inne- och utemiljö

Förskolan har rymliga och bra lokaler med en egen gård som inbjuder till lek och rörelse. Gården är kuperad, lummig och vacker och ligger avskild från vägen, lugnt och tyst. I närheten finns Järvafältet och utanför förskolans gård finns en stor äng. Förskolan är ändamålsenligt byggd och anpassad för verksamheten och miljön är utformad så att barnen har tillgång till många olika uttrycksformer.

Kost och måltider

Förskolan har ett eget kök där all mat tillagas från grunden: Vi har tagit ställning för en hållbar utveckling och använder ekologiska råvaror och en meny med övervägande vegetariska rätter. Måltiderna serveras i lugn och trivsam miljö.

Mål och vision

Vi som arbetar på Klöverns förskolor ser förskolan som en mötesplats för alla, barn och vuxna. Alla ska känna sig välkomna. Här får barnen tillgång till en stimulerande och tillåtande miljö med många uttrycksformer.

I lek och aktiviteter, både ute och inne, bygger vi relationer, samarbetar, utmanas och har roligt tillsammans. Systematiskt och kontinuerligt följer vi upp hur verksamheten arbetar mot Läroplanens strävansmål och förskolans enhetsmål.

Hitta hit

Uppdaterad