Barn gör experiment som bubblar.

Sunnangård

Färgargårdstorget 72

På förskolan Sunnangård ligger barnens nyfikenhet och lust att lära till grund för verksamheten. Barnens intressen, upplevelser, fantasi och tankar leder oss till olika roliga och lärorika projekt.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel med förskollärarexamen
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Sunnangård utgår utbildningen och undervisningen från att alla människor har ett lika värde och att alla är viktiga för att skapa en helhet. Ansvar, delaktighet, respekt, tillit och solidaritet utgör fundamentet för barnen genom hela sin förskoleutbildning.

På Sunnangård arbetar vi med barns inflytande och delaktighet där varje barn får möjligheten att komma till tals i olika forum under veckan. Barnens val och barnråd genomförs med de äldre barnen för att skapa gemenskap, delaktighet och erfarenheten av att varje människa kan påverka framtiden i både stort och smått.

Förskolan Sunnangårds grundläggande arbetssätt är att utveckla barns uttrycksmöjligheter, där lek och lärande samspelar och alla sinnen får ta plats i lärprocesser i ett gemensamt kunskapsskapande. En av våra grundtankar är att barn vill veta, de söker sin egen kunskap för att förstå och de ställer frågor som vi tillsammans utforskar och undersöker.

Förskolans arbete styrs av Läroplanen, Skollagen, Diskrimineringslagen, Barnkonventionen, Verksamhetsplanen, Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och de lokala arbetsplanerna för respektive avdelning.

Inne- och utemiljö

På Sunnangård är uteleken viktig. Barnen är ute varje dag, antingen på vår nyrenoverade gård eller då vi går iväg till olika parker och grönområden som finns i vår närhet.

Vi tycker att det är viktigt att barnen får uppleva, upptäcka och utforska äkta natur samt utveckla en respekt och förståelse för den.

Miljöarbete har hos oss en hög prioritet och vi har belönats med Grön flagg certifiering från stiftelsen "Håll Sverige rent" för vårt arbete med hållbar utveckling.

Kost och måltider

Inom Färgargårdens förskolor har vi anställda kockar som tillagar maten i KRAV-certifierade kök. Kockarna arbetar efter Färgargårdens förskolors gemensamma meny där maten som serveras tre av dagarna består av vegetariskt, en dag fisk och en dag kött.

Av den mat som serveras är mer än 70 procent ekologisk mat och mer än 50 procent KRAV-märkt.

Mål och vision

Pedagogerna är medforskare och utmanar tankeprocesser i ett led att ge barnen redskap för att hantera den komplexa värld vi lever i. Varje barn blir sett och bekräftat utifrån sina förutsättningar och unika kunskaper där alla får erfarenheten av att vara betydelsefulla för andra.

Sunnangårds vision är att varje barn som avslutar sin utbildning hos oss ska gå ut i världen med en stark tilltro till sina egna förmågor. De ska känna sig betydelsefulla, respekterade och viktiga för andra samt kunna se olikheter som tillgångar och möjligheter till nya insikter och kunskaper.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Digital visning av förskolan

Om ni har frågor är ni varmt välkomna att kontakta samordnaren Lena Nohren e-post: lena.nohren@edu.stockholm.se eller biträdande rektor Stéphanie Robyne e-post: stephanie.robyne@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad