Sunnangård

Färgargårdstorget 72

Förskolan Sunnangård arbetar efter den gemensamma värdegrunden - allas lika värde. Barnen ges möjlighet att tillsammans utforska, kommunicera och uppleva sitt inflytande som viktiga delar i att kunna påverka sin utbildning på förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil


2019 sammanslogs de två mycket omtyckta förskolorna Fyrklövern och Östangård och tillsammans startade vi förskolan Sunnangård. Pedagogerna på Sunnangård har många års erfarenheter, utbildning och befästa kunskaper i barns språkutveckling vilket är ett prioriterat område på förskolan. Utbildningen och undervisningen utifrån kommunikation, pedagogiska relationer och att skapa möten där gemenskap, lek och glädje är levenade under hela dagen på förskolan.

Med utgångspunkten i att stärka barnens språkliga utveckling skapas det alltid tillfällen för barnen att utveckla sina uttrycksmöjligheter, inflytande och delaktighet. En central del i det arbetet är leken. Kommunikation, samspel och ömsesidighet är grundstenar för lekens varande där alla sinnen får ta plats i lärprocesser i ett gemensamt kunskapsskapande. En av våra grundtankar är att barn vill veta, de söker sin egen kunskap för att förstå och de ställer frågor som vi tillsammans utforskar och undersöker.

Inne- och utemiljö

De pedagogiska innemiljöerna är utformade med utgångspunkt att språkliga möten alltid uppmuntras, relationer kan byggas på ett naturligt vis där nyfikenhet och samspel är grunden.

Det finns två gårdar alldeles utanför förskolan, närområdet erbjuder stora öppna ytor och spännande lekmöjligheter. Förskolan Sunnangård har belönats med Grön Flaggcertifiering från stiftelsen "Håll Sverige rent" för vårt miljöarbete med hållbar utveckling.

Kost och måltider

Ekologiska och säsongsbetonade råvaror utgör en viktig del av kosten. Barnens nyfikenhet och delaktighet är viktiga ingredienser för att skapa en lustfylld och positiv måltid tillsammans. Samtalet kring matbordet utmynnar allt som oftast i både kreativa och nyanserade diskussioner om mat, kost, hållbarhet, kropp, rörelse, välmående, råvaror, hälsa och mycket annat som gör lunchen till en härlig mötesplats där matlust och samtalslust får spira.

Mål och vision

Pedagogerna är medforskare och utmanar tankeprocesser i ett led att ge barnen redskap för att hantera den komplexa värld vi lever i. Varje barn blir sett och bekräftat utifrån sina förutsättningar där alla får erfarenheten av att vara betydelsefulla för andra. Sunnangårds vision är att varje barn som avslutar sin utbildning hos oss ska gå ut i världen med en stark tilltro till sina egna förmågor och en stor ”ryggsäck” med språkkunskaper som ligger till grund för deras fortsatta utbildning genom livet.

Mer om oss


Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Välkommen på visning av förskolan

fredagar klockan 10:15-10:45

Föranmälan till samordnare Lena Nohren

e-post: lena.nohren@edu.stockholm.se


Digital visning av förskolan


Hitta hit

Uppdaterad