Förskolan Sturebys gård

Stureby förskola

Uddeholmsvägen 236

Välkommen till Stureby förskolor! Förskolan Stureby ingår i Stureby förskoleområde och består av fyra avdelningar; två för yngre barn och två för äldre barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med att värdegrund och barnkonventionen ska genomsyra hela verksamheten. Vår förskolas uppgift är att i nära samarbete med hemmet främja en allsidig, social, fysisk och språklig utveckling hos varje barn. Leken är grunden för barns utveckling och lärande och är ett naturligt inslag i vår dagliga verksamhet.

Normkritiska perspektiv i förskolan främjar allas kreativitet, nyfikenhet, lärande och stärker vår gemenskap!

Inne- och utemiljö

Vi skapar en utmanande utemiljö på våra gårdar som ska bjuda in till lek och rörelse. Vi ser också pedagogens roll som viktig i form av förebild i lek och rörelse ute. Projekt och verksamhet skall styras utifrån barnens intresse.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. God och näringsriktig mat serveras som är lagad från grunden. Vi garanterat minst 50 procent KRAV- och ekologiskt godkända råvaror i förskolan

Våra kockar följer en åttaveckors matsedel i vårt kostdatasystem Matilda. Matsedeln närings beräknas och mängd beräknas i systemet och det säkerställer att barnen får i sig det de behöver och det ger mindre matsvinn.

Mål och vision

Tillsammans kan vi stärka allas möjligheter att utvecklas, som de unika personer de är.

Stureby förskolor ska bedriva en likvärdig pedagogisk verksamhet med hög kvalitet som ska utveckla varje barn på den nivå de befinner sig. Vi ska följa de lagar, föreskrifter, förordningar och styrdokument som gäller för förskolan. Vi ska ge barnen god omsorg med trygghet och närhet och förutsättningar där varje enskilt barn får möjlighet till att utvecklas.

Mer om oss

Förskolan Stureby flyttar

Byggnationen av en ny förskola pågår för fullt. Den nya förskolan kommer att heta Förskolan Hemskogen och ha adress Ramviksvägen 205. När den nya Förskolan Hemskogen är klar för inflyttning, kommer Stureby förskola att stängas och verksamheten flyttar in i den nya förskolan tillsammans med förskolan Terrassen. För bästa möjliga trygghet och stabilitet flyttas barn och personal tillsammans och fortsätter i samma grupper och med samma arbetssätt som tidigare.

Övrigt

Under vårterminen 2021 har vi avslutat forskningsprogrammet "Flerstämmig undervisning" och under hösten 2021 gick stadsdelsförvaltningen med i ett nytt program med fokus på Hållbar förskola. I samarbete med Mälardalens högskola kommer Enskede-Årsta-Vantör ingå i forskningsprogrammet i tre år framöver. Syftet är att tydliggöra och förankra hur vi inom förskolan kan arbeta med hållbar utveckling bland annat utifrån Läroplanens reviderade mål. En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. För Stureby förskolor innebär det att medarbetare och barn tillsammans ges möjlighet till att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomiskt och socialt som för vår miljö.


Hitta hit

Uppdaterad