Förskolan Vågdalen

Vågdalen

Vävar Johans gata 30

Visa på karta

Förskolan Vågdalen utvecklar verksamheten utifrån förskolans styrdokument och skapar på så vis en hög kvalitet med grundtanken att verksamheten ska vara KUL – Kommunikativ, Utmanade och Lockande för alla barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten har flyttat in till en nybyggd lokal i kvarteret Vågdalen, på Vävar Johans gata 30, och har bytt namn till förskolan Vågdalen (tidigare Storseglet).

Våra förskolor är organiserade utifrån ett modernt sätt att se på förskola i enlighet med forskning om barns lärande.

Våra ledord Kommunikativ, Utmanande och Lockande genomsyrar miljö och material likväl som förhållningssätt till barnen. Hos oss ska alla känna sig välkomna och få utvecklas i grupp, men utifrån sina individuella behov.

På Vågdalen arbetar vi flera tillsammans i arbetslag utifrån grundtanken "En förskola – ett arbetslag". Vi vill skapa en verksamhet för barnen som är begriplig och hanterbar för dem.

Varje arbetslag ansvarar gemensamt för barnen som hör dit, men har delat upp sig i två till tre basgrupper så att två pedagoger tillsammans leder en basgrupp. Barnen är indelade i fasta basgrupper, för att ge dem möjlighet att utvecklas och lära i mindre grupper, samtidigt som de känner sig trygga med flera pedagoger och barn.

Arbetet med barnen följs upp och dokumenteras, både digitalt och analogt. På våra förskolor ska miljöerna signalera ett välkomnande, inkluderande och inspirerande förhållningssätt, där alla barn får komma till sin rätt och där alla barns röster blir hörda.

Inne- och utemiljö

Förskolans pedagogiska miljö är organiserad utifrån tanken att barn lär genom att utforska sin omvärld genom leken, fantasin och skapande processer. Vi vill därför i vår miljö, både inne och ute ge barnen rika möjligheter att leka och skapa och på så vis utmanas i sitt tänkande om till exempel matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik.

Kost och måltider

Förskolan ger barn en hälsosam syn på mat. Vi förmedlar matglädje och erbjuder barnen mat från världens alla hörn.

Vi följer gällande livsmedelslagstiftning och Södermalms kostriktlinjer. Vi minimerar mängden socker och lagar det mesta från grunden. Vår kock bidrar till att skapa goda, näringsrika och spännande måltider. De äldre barnen på förskolan äter i en gemensam matsal. Vi lägger stor tonvikt vid att skapa måltider som är trivsamma, lugna och skapar tillfällen till samtal vid varje bord.

Mål och vision

Våra förskolor är välkomnande, trygga och hälsosamma, med en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med hjälp av digitala arbetssätt.

Goda pedagoger är helt avgörande för att nå dit och därför strävar vi alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats, där både barnskötare och förskollärare trivs och bidrar till att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor, ledning, barn och vårdnadshavare.

I enlighet med reviderad läroplan och ny skollag har förskollärarna ett huvudansvar för undervisningen. Eftersom många situationer på förskolan präglas av utveckling, lärande och omsorg behöver barnen många goda pedagoger, både förskollärare och barnskötare. Sickla Udde förskolor ska leva och värna följande värden:

• En förskola där alla människors lika värde och allas olikheter är centrala begrepp

• En förskola där glädje och nyfikenhet är det naturliga tillståndet

• En förskola där barns drömmar och funderingar tas på största allvar

• En förskola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Särskilt stöd och behov

Många barn stöter under sin förskoletid på svårigheter och behöver under en kortare tid någon form av stöd. Andra barn behöver stöd kontinuerligt under hela förskoletiden. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. När förskolan inte är rolig, trygg och lärorik för alla barn funderar vi, tillsammans med barnets vårdnadshavare, kring varför och vad som krävs för att detta läge ska uppnås.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Välkommen på visning av förskolan Vågdalen

Vävar Johansgatan 30:

27/1 kl 09:30

24/2 kl 09:30

30/3 kl 09:30

27/4 kl 09:30

25/5 kl 09:30


Hitta hit

Uppdaterad