Hus, träd, gräsmatta

Spöket

Dalagatan 34

Förskolan Spöket ligger på Dalagatan 34 i centrala Vasastan i Stockholm, mitt emot den grönskande Vasaparken. Vi har en stor lummig och grönskande innergård på baksidan, en riktig oas i storstadsdjungeln. Det är en spännande och lek-inbjudande gård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
23
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
https://www.barnstugan-halsingegatan.se/spoket/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Barnstugan Hälsingegatans egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia och tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskare i deras nyfikna sökande och utforskande. Vi arbetar i projekt med barnen där vi tillsammans, pedagog och barn, söker information och kunskap. Vi samtalar och reflekterar samt använder oss mycket av skapande verksamhet som en uttrycksform. Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete.

IKT är ett prioriterat område där både pedagoger och barn är involverade i vårt utvecklingsarbete.

Ett annat prioriterat område är att erbjuda barnen många utmaningar gällande fysisk aktivitet. Förutom utmanande utevistelser erbjuds barnen Miniröris och för de äldre barnen även besök på Friskis & Svettis.

Språket har en mycket central roll i vårt arbete med att ge barnen verktyg för att kunna uttrycka viljor och erfarenheter. Vi skapar samtalssituationer med barnen många gånger under dagen och låter barnen reflektera och återberätta både erfarenheter och upplevelser.


Inne- och utemiljö

Vår förskola ska också ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling. Vi arbetar därför mycket med den inre miljön som vi betraktar som den ”tredje pedagogen”. Det innebär att miljön ska vara tillgänglig, inspirerande, utforskande och utmanande för barnen. Allt material finns därför tillgängligt för alla att prova, just för att vi tror att alla kan om de ges möjlighet.

Vi har en fantastisk gård i anknytning till förskolan samt flera natursköna parker i närheten.

Kost och måltider

Lunchmaten som serveras på förskolan kommer från Matomsorg, ett cateringföretag som ligger i Skarpnäck.

Mer information finns på Matomsorgs hemsida http://www.matomsorg.se

Mål och vision

Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Stockholms stads förskoleprogram, Spökets egen utbildningsplan och plan mot kränkande behandling.

Vår vision är att arbeta naturvetenskapsinriktat med inspiration av pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia. Tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskande i deras nyfikna sökande och utforskande. Vi arbetar i projekt med barnen där vi tillsammans, pedagog och barn, söker information och kunskap. Vi samtalar och reflekterar samt använder oss mycket av skapande verksamhet som en uttrycksform. Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete.

Vi arbetar mycket i åldersindelade grupper med barnen för att vi på bästa sätt ska kunna utmana och stimulera varje barn i deras individuella utveckling. Men många stunder under dagen umgås också barn i olika åldrar och därmed inspireras och lär de av varandra. De yngre ges möjlighet att lära av de äldre och de äldre har möjlighet att hjälpa de yngre i deras utveckling.

Vi lägger stor vikt vid samtalet med barnen, både individuellt och med barnen i grupp. Alla ska få möjlighet att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor utifrån sin egen personlighet.

Mer om oss

Förskolans verksamhet startar varje morgon utomhus från cirka klockan 08.15 då vi strävar efter att varje barn ska få minst en utomhusvistelse per dag. För de barn som kommer tidigare startar morgonen inne. För barnen som sover har vi en sovvila efter lunch. Den varar så länge barnet behöver eller fram till mellanmålet. Barnen som inte sover vilar och slappnar av genom att lyssna på saga eller avslappningsmusik tillsammans med en pedagog alternativt sysselsätter sig med en lugn aktivitet.

Övrigt

Förskolornas öppettider är förlagda utifrån de behov som föräldrar har anmält till förskolan. Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, 06.30–18.30, och ändrar öppettiderna vid behov. En dag i månaden stänger förskolan klockan 15.45 för APT (arbetsplatsträff). Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldags stängt för planering eller semesterstängt, kan vi erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt.

Personalens arbetstider följer barnens kontraktstider. Det innebär att det är flest personal på förskolan när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni respekterar kontraktstiderna. Var vänliga och säg till i god tid innan ni vill ändra ert barns kontrakt. Om ni blir försenad eller om någon annan än ni föräldrar ska hämta barnet, ring och meddela oss detta.

Spöket har öppen visning den 30 mars klockan 18.00–19.00.

Hitta hit

Uppdaterad