Bild på förskolegården med odlingspallkragar i förgrunden.

Spindelblomman

Stångåvägen 44

Visa på karta

Förskolan Spindelblomman är en förskola med två avdelningar. Ormbunken med barn mellan 1-3 år och Tigerliljan med barn 3-6 år. Vår gård har stora härliga gräsytor och ligger intill ett skogsparti. Vi har en kock som lagar mat från grunden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel med förskollärarexamen
43 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld.

Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Vi arbetar för att ordna vår miljö, såväl inne som ute, så att barnen uppmuntras till nya upptäckter och erfarenheter tillsammans. Barnen delas in i mindre grupper och vi arbetar med olika stationer inne och ute där barnen får möjlighet att uttrycka sig på olika sätt t.ex. genom måleri, bygg och konstruktion, dans, musik och skapande.
Vi uppmuntrar barnen och lyfter fram deras tankar och idéer och vi lägger även stor vikt vid värdet i att inspireras och lära av varandra. För oss är olikheter en tillgång i verksamheten och vi tar tillvara allas erfarenheter och förmågor.

Vår närhet till skogen gör att vi ofta besöker naturen runt omkring oss. Vi följer årstidernas skiftningar och får gemensamma erfarenheter och upplevelser i naturen.

Inne- och utemiljö

Vår gård har stora härliga gräsytor och ligger intill ett skogsparti.

Kost och måltider

Vi har en kock som lagar mat från grunden och använder mycket kravmärkta ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid.
Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Vi har flera traditioner på Spindelblomman, bland annat en sommarfest och luciafirande. Vi har även samverkan med föräldrarna i form av drop-in-fika, föräldramöten och vi informerar kontinuerligt om vad som sker på förskolan i ett föräldrabrev.

På förskolan samarbetar vi med föräldrarna kring barnens modersmål. Vi jobbar även med kulturella uttryck, som dans, musik och sång.

Övrigt

Viktig information

Förskolan Spindelblomman kommer att stängas. En ny permanent förskola ska byggas på Spindelblommans tomt. Spindelblommans förskoleverksamhet flyttar till förskolan Såpbubblan och bildar en ny förskola, Växthuset, i augusti 2020.

Hitta hit

Uppdaterad