Solstrålen Tenstavägen 101

Tenstavägen 101

Solstrålen använder musik och rörelse som arbetsmetod för barns lärande och utveckling. Förskolan har fyra avdelningar. Vi arbetar med högläsning, experiment och återkommande traditioner, går regelbundet till skogen. Varje vecka har vi sångsamling.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har musik som profilering. Musik, sång, rörelse och dans är ett bra hjälpmedel för barnens språkutveckling, motorik och självkänsla samt ger glädje, inspiration och avslappning. Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga och välkomna i förskolan. Verksamheten skall hålla en god service och kvalitet. Det pedagogiska arbetet utgår från det kompetenta barnet. Förskolan uppmuntrar barn att känna tillit till sin egen förmåga och tar vara på barns kreativitet och nyfikenhet. Vi följer läroplan för förskolan och dokumenterar barns utveckling. Vårdnadshavare kan följa sitt barns trivsel och utveckling genom nyhetsbrev, anslagstavla och portfoliopärm. I samverkan med vårdnadshavare har vi ett föräldraråd där vi tar upp synpunkter och förslag om förskolans verksamhet

Inne- och utemiljö

Möjlighet till lek i sandlådor och i klätterställning samt cykling. Marken är kuperad för motorisk träning. Förråd finns för uteleksaker och gymnastikredskap. Inomhusmiljön består av generösa lokaler med rörelserum, musikrum och ateljé.

Kost och måltider

Förskolan serverar husmanskost som till största delen tillagas från grunden med bra råvaror. Förskoleenheten Pusslet har aktivt valt att minska andelen tillsatser och konserveringsämnen i maten. Vi serverar inte heller livsmedel som innehåller socker. Matsedeln löper över sex veckor och bygger på Livsmedelsverkets rekommendationer och Stockholm stads riktlinjer. Barnens val återkommer varje månad. Mat – rörelse – vila ger välmående och är grunden för en hälsosam och hållbar livsstil.

Mål och vision

Alla barn och medarbetare har rätt till en så bra dag som möjligt, vilket innebär att resurserna delas rättvist. Vi använder oss av alla omsorgssituationer, rutiner i vardagen och aktiviteter för lärande och undervisning. Det viktiga är att väcka lusten för det livslånga lärandet och tron på barns egen förmåga.

Särskilt stöd och behov

Specialpedagog finns på alla förskolor och personal har vid behov stöd av psykolog.

Mer om oss

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Det är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Film om förskolan

Möt barn och pedagoger under en vanlig dag på en förskola i Spånga-Tensta.

Se filmen om förskolan i Spånga-Tensta

Hitta hit

Uppdaterad