Glasburkar med färger i samt penslar på ett bord och till höger om penslarna finns vita papper.

Solskenet

Ystadsvägen 144

Förskolan ligger vid Nytorps Gärde med Nackareservatet alldeles runt knuten. Det ger oss fantastiska möjligheter till lek och utforskande i skog och mark. Solskenet består av fyra avdelningar; Prisman, Spegeln, Glittra och Stråla.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld.

Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Vi har ett projektinriktat och utforskande arbetssätt där barnens idéer tas tillvara i ett lekfullt lärande. Vi utgår ifrån att alla barn är kompetenta och ser varje barn som en tillgång för gruppen.

Vi strävar efter att alla på Solskenet, både barn och vuxna ska känna sig betydelsefulla och viktiga och efter ett klimat där alla känner sig välkomna!

Vi deltar i de kommunala förskolornas gemensamma projekt "Hållbar Framtid" med betoning på ekologi och att se samband i naturen.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är utformad för att vara så inbjudande och rolig som möjligt. Den erbjuder barnen en mångfald av material och uttrycksmöjligheter som ger förutsättningar för spännande möten mellan barnen. En tydlig, tillåtande och tillgänglig miljö skapar trygghet, självständighet och gör barnen delaktiga.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas lokalt i någon av våra förskolor i stadsdelsområdet. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Övrigt

Andra onsdagen i månaden tar vi emot besök för de som anmält intresse. Kontakta samordnaren på förskolan om ni vill besöka oss så vi kan ordna det på ett bra sätt.

Hitta hit

Uppdaterad