Illustration - barn på väg till förskola

Solrosen Martingården

Hauptvägen 78

Solrosen ligger naturskönt intill Högdalstoppen och skogspartier. Vi har 22 platser fördelade på ungefär fem platser för småbarnen och 17 platser för de äldre. Vi har tre hemrum och cirka fem medarbetare som arbetar med Waldorfpedagogiken.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Waldorfpedagogik

Solrosen, Solbacka, och Solglimten är Martingårdens tre förskolor. Till oss kommer barn till föräldrar som önskar waldorfpedagogik.

Martingårdens Waldorfförskolors grundidé är att bedriva Waldorfpedagogik som är sprungen ur R. Steiners grundtankar om det lilla barnets egen möjlighet till eget lärande under fri lek. Genom dagsrytm skapas en trygghet för barnet. Barnet vet vad som ska ske under dagen och kan i lugn och ro hänge sig åt det som sker i stunden.

Varje veckodag har sitt rytmiskt återkommande innehåll, till exempel bakning, målning, eurytmi eller bivax. Med hjälp av årstiderna följer vi års förloppet. Högtider och födelsedagar liknar ädelstenar som glimmar till och ger själen näring i vår vardag.

Fri lek ger erfarenhet

Leken har stort utrymme i förskolan, under den fria leken gör barnet erfarenheter som är av stor betydelse för barnets framtida möjligheter att kunna växa och lära, både för stunden och senare i livet. Leken stimulerar till barnets utveckling och kreativa lärande.

Viljan handlar om utvecklandet av den egna initiativkraften, uthållighet och beslutsamhet. Viljekraften är bron som leder över till nästa sjuårsperiod och utgör underlag för barnets egen kraft, som senare skall kunna vara medskapande i framtida kunskapsprocesser.

Barnen kan börja hos oss från ett år och vara kvar tills det fyller sex år. Därefter börjar de flesta av barnen som går hos oss på Martinskolan som är en Waldorfskola F-9 och finns i Hökarängen.

Inne- och utemiljö

Lärande både ute och inne

Förskolan ligger på undervåningen av ett flerfamiljshus och ligger i Hökarängen, med närhet till Högdalstoppen och finna skogspartier att leka i. Här finns ett ”hemrum” för de yngsta barnen, med fyra till fem småbarn i och två storbarnsrum. Varje barn har ett eget ”hemrum” där de äter sin mat, vilar och leker och lär inomhus. Vi lever och lär lika mycket utomhus i vår förtrogna närmiljö.

Kost och måltider

Nyttiga måltider med kärlek

Vi vill att all mat ska vara näringsriktig, vacker och vällagad. En god, härligt doftande lunch, tillagad med kärlek, kunskap och biodynamiskt eller ekologiskt odlade grönsaker är stärkande för barnet. Doften, färgen och smaken ger inspiration till sinnenas utveckling.

Vi har en köksansvarig matpedagog som lagar all mat på förskolan. Här serveras bara laktovegetarisk mat. Vi kan även erbjuda vegankost.

Vid allergier önskas skriftligt läkarutlåtande.

Mål och vision

Alla barns rätt till eget lärande

Vi ser varje barn som den unika lilla person som den är och som har behov av att får uppleva, att vara sedd, omtyckt, och behövd.

Hos oss övar barnen socialt samspel tillsammans med andra barn och vuxna. Vi arbetar för alla barns rätt till eget lärande, och vi vill att de skall utveckla en egen lust till sitt egna livslånga lärande.

En viktig uppgift för oss är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Genom att vi systematiskt uppföljer upp vår verksamhet, ser vi att vi når upp till målen för LpFö98 och andra statliga styrdokument.

"En väg till frihet" -stöd för vårt pedagogiska arbetssätt

Vi använder oss också av Waldorfförskolans kursplan: En väg till frihet, som stöd för vårt pedagogiska arbetssätt.

Vi ser vila som en förutsättning för att barnet ska orka med en lång dag på förskolan. Förskolan erbjuder en stadig ström av lärande moment under en lång arbetsdag.

Bro mellan hem och förskola

Samarbetet med föräldrar är en bro mellan hem och förskola. Samarbetet är en grundförutsättning för en verksamhet som är bra för barnet, eftersom känslan av sammanhang gör tillvaron betydelsefull och motverkar stress. Vår dag- och veckorytm ser alltid lika ut, likaså årets rytm.

Särskilt stöd och behov

Stöd efter behov

Vi är måna om att alla barn oavsett behov är välkomna till oss. Vi individanpassar efter behov och förutsättningar, då vi tar emot barn med andra behov än de vanligtvis förekommande.

Mer om oss

Vardagsrytm

Dags- vecko- och årstidsrytmen för oss framåt i vår utveckling, då vi firar fester och övar oss på att samspela under vardagarna med varandra.

Barnen leker utomhus både för- och eftermiddagar hela året om. En gång i veckan gör vi en längre utflykt till den sköna naturen som vi har nära oss.

Hitta hit

Uppdaterad