Pedagog med barn vid ett bord utanför förskolan, med färgpennor och papper.

Solbacken Norgegatan 4

Norgegatan 4

Visa på karta

Solbacken är en av fyra förskolor i enheten Kista norra, nära bussar och tunnelbana. Förskolan har två våningar och två gårdar - den övre för de mindre barnen (Smultronet och Äpplet) och den nedre är för de större (Solen och Forskarna).

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
49
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
44 %
Webbplats
https://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Kista/Norgegatan-4/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan är den första delen av barnens utbildningstid med lek och lärande i fokus. Barnens nyfikenhet och lust att lära är grunden i undervisningen. Engagerade pedagoger tar tillvara barnens intressen och upptäckarglädje.

Verksamheten utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Varje barn ska känna sig delaktig och uppleva att de är en tillgång i gruppen.

I vår förskola samarbetar vi med föräldrar/vårdnadshavare i föräldraforum och föräldraråd för att tillsammans skapa de bästa förutsättningar för barnen utveckling och lärande

Inne- och utemiljö

En stor kuperad gård ger många möjligheter till varierad lek och rörelse. Förskolan ligger i närheten av Järvafältet där natur och djur finns som en viktig tillgång.

Närheten till Kista, buss och tunnelbana gör att vi lätt tar vi oss till bibliotek, museer och på andra utflykter runt i staden. Förskolan har rymliga lokaler som lätt anpassas till barngruppens behov och barnen kan delas i mindre grupper

Kost och måltider

En varierad och näringsrik kost är viktig för barns utveckling och lärande. Vår kock planerar menyn enligt riktlinjer från Livsmedelsverket vilket säkerställer att barnen får en väl avvägd kost under dagen. Vi uppnår stadens mål för ekologiska produkter. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig att ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Utbildningen i våra förskolor ska främja alla barns lika möjligheter och rättigheter. Vi erbjuder en mötesplats med utrymme för alla barn att leka och lära tillsammans. Hos oss kan barnen stärka sin självkänsla, utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra, och uppleva mångfaldens rikedom.

Hitta hit

Uppdaterad