Pedagog med barn vid ett bord utanför förskolan, med färgpennor och papper.

Solbacken Norgegatan 4

Norgegatan 4

Solbacken är en av fyra förskolor i enheten Kista norra, nära bussar och tunnelbana. Förskolan har två våningar och två gårdar. En för de mindre barnen som heter Smultronet och Äpplet och Solen och Forskarna är för de större barnen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
49
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
44 %
Webbplats
https://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Kista/Norgegatan-4/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Lusten att lära

Förskolan är den första delen av barnens utbildningstid med lek och lärande i fokus. Barnens nyfikenhet och lust att lära är grunden i undervisningen. Engagerade pedagoger tar tillvara barnens intressen och upptäckarglädje.

Verksamheten utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Varje barn ska känna sig delaktig och uppleva att de är en tillgång i gruppen.

Samarbete med föräldrar

I vår förskola samarbetar vi med föräldrar/vårdnadshavare i föräldraforum och föräldraråd för att tillsammans skapa de bästa förutsättningar för barnen utveckling och lärande

Inne- och utemiljö

Miljö för lek och rörelse

En stor kuperad gård ger många möjligheter till varierad lek och rörelse. Förskolan ligger i närheten av Järvafältet där natur och djur finns.

Närheten till Kista, buss och tunnelbana gör att vi lätt tar vi oss till bibliotek, museer och på andra utflykter runt i staden. Vi har rymliga lokaler som lätt anpassas till barngruppens behov och barnen kan delas i mindre grupper

Kost och måltider

Nyttiga måltider

En varierad och näringsrik kost är viktig för barns utveckling och lärande. Vår kock planerar menyn enligt riktlinjer från Livsmedelsverket vilket gör att barnen får en väl avvägd kost under dagen.

Vi uppnår stadens mål för ekologiska produkter. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig att ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Lika möjligheter och rättigheter

Utbildningen i våra förskolor ska främja alla barns lika möjligheter och rättigheter. Vi erbjuder en mötesplats med utrymme för alla barn att leka och lära tillsammans. Hos oss kan barnen stärka sin självkänsla, utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra och uppleva mångfaldens rikedom.

Hitta hit

Uppdaterad