Barn bygger med klossar i olika färger och mönster

Södermalms montessoriförskola

Wollmar Yxkullsgatan 30

Visa på karta

I Maria Gamla stans förskoleenhet är våra ledord RESPEKT, ANSVAR OCH PROFESSIONALISM (R.A.P). Vi skall alltid vara en förskola där varje barn känner trygghet, glädje och lust att lära. Där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel med förskollärarexamen
36 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Södermalms Montessoriförskola ligger vid Mariatorget och är den första och äldsta kommunala Montessoriförskolan på hela Södermalm. Barnen är fördelade efter sin ålder på två basgrupper med varsin hemvist: i Piccoli (yngre 1-3) - och i Grandi (äldre).

Vår verksamhet är inriktad på att följa Maria Montessoris pedagogik, som bygger på det fria valet av meningsfullt arbete i en miljö som är anpassad efter barnets behov och som tar hänsyn till barnets ålder och mognad.

I första hand är det en helhetssyn på barnet som vi vill skall genomsyra vår verksamhet - enligt Maria Montessoris intentioner om respekt och hänsyn gentemot varandra och vår omgivning.

I vår miljö har vi bland annat det specifika Montessorimaterialet som tillfredsställer barnets behov av stimulans, aktivitet och koncentration. Det finns material för praktiska övningar, intellektuella (språk, matematik och kultur) och sinnestränande övningar.

Montessorimaterialet skall ge barnet nycklar till att utforska och förstå sin omvärld, men får aldrig bli ett krav eller självändamål utan skall ses som en hjälp till barnet i dess utveckling att formas till en självständig individ. Den andan vill vi skall finnas i allt vi gör på förskolan - vi lägger stor vikt vid annat arbete, såsom skapande i många olika former och även upplevelser av årstidernas växlingar och närheten till djur och natur.

Vi betonar också barnets behov av den fria leken både ute och inne.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är ljusa och vackra. Miljön är inbjudande och inspirerande för att skapa lust till att lära och vilja utforska. För att uppmuntra till självständighet finns allt material tillgängligt i barnens höjd.

Montessori: ”hjälp mig göra det själv, all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling”. Utemiljön är en innerstadsgård med sandlåda, lekhus, gungdjur, cyklar och annat lekmaterial.

Vi försöker även att gå iväg till närliggande parker och naturområden för att ge barnen variation.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar fantastisk mat! Nästan all mat lagas från grunden och är i stor utsträckning ekologisk. Barnen serveras 3 vegetariska rätter i veckan.

Till mellanmål serveras bland annat yoghurt med hemmagjord müsli, hembakat bröd, smoothie mm. Vi källsorterar och matresterna omvandlas till biogas.

Mål och vision

Vi arbetar efter skollagen, förskolans läroplan (Lpfö 98/16), likabehandlingsplanen, förskoleplanen i Stockholm Stad, verksamhetsplanen och den lokala arbetsplanen som stämmer väl överens med Montessoripedagogikens metoder, mål och riktlinjer.

Vi använder oss av uppföljning- och utvärderingsmaterial som Stadsdelen tillhandahåller för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi har även intern fortbildning i form av lärgrupper där tankar och idéer utbyts och utvecklas.

Mer om oss

Vi lägger stor vikt att skapa ett tryggt och gott samarbete med alla familjer. Så i vår verksamhet har vi utvecklingssamtal, informationsmöte, föräldramöten, föräldraråd och vi inbjuder också till öppet hus, sommarfest och Luciafirande.

Samverkan med barnens familjer är en väsentlig förutsättning för att vi ska uppnå goda resultat med vårat arbete. Utan er kommer vi ingenstans, med er hur långt som helst!

Övrigt

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Välkommen på visning av förskolan:

  • Måndag 3 juni kl. 15:00

Frågor om visningar - kontakta förskolesamordnaren på tel: 076-12 12 260.

Hitta hit

Uppdaterad