Rum med montessorimaterial.

Södermalms montessoriförskola

Wollmar Yxkullsgatan 30

Våra ledord är respekt, ansvar och professionalism. Vi ska vara en förskola där varje barn känner trygghet, glädje och lust att lära. En plats där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Södermalms montessoriförskola ligger vid Mariatorget och är den enda och äldsta kommunala montessoriförskolan på Södermalm. Barnen är fördelade efter sin ålder på två basgrupper med varsin hemvist: i Piccoli (yngre) och i Grandi (äldre).

Särskild pedagogik

Vår verksamhet vilar på att följa Maria Montessoris pedagogik, som bygger på det fria valet av meningsfullt arbete i en miljö som är anpassad utefter barnets behov och som tar hänsyn till barnets ålder och mognad.

I första hand är det en helhetssyn på barnet som genomsyrar vår utbildning – enligt Maria Montessoris intentioner om respekt och hänsyn gentemot varandra och vår omgivning.

Montessorimaterial

I vår utbildningsmiljö har vi också det specifika montessorimaterialet som tillfredsställer barnets behov av stimulans, aktivitet och koncentration. Det finns material för praktiska övningar, kognitiva (språk, matematik och kultur) och sinnestränande övningar.

Montessorimaterialet ska ge barnet nycklar till att utforska och förstå sin omvärld, men får aldrig bli ett krav eller självändamål utan ska ses som en hjälp för barnet i sin utveckling att formas till en självständig individ. Den andan ska finnas i allt vi gör på förskolan. Vi lägger även stor vikt vid all skapande verksamhet i många olika former, upplevelser av årstidernas växlingar och närheten till djur och natur.

Vi betonar barnets behov av den fria leken både ute och inne.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är ljusa och vackra. Miljön är inbjudande och inspirerande för att skapa lust till att lära och vilja att utforska. För att uppmuntra till självständighet finns allt material tillgängligt i barnens höjd.

Vår utemiljö är en innerstadsgård med sandlåda, lekhus, gungdjur, cyklar och annat lekmaterial. Grupplekar utomhus är både roliga och lärande.

Vi promenerar till närliggande parker och åker till naturområden för att ge barnen variation och känsla för natur.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar fantastisk mat! Nästan all mat lagas från grunden och är i stor utsträckning ekologisk. Barnen serveras tre vegetariska rätter, en fiskrätt och en kötträtt i veckan.

Till mellanmål serveras bland annat yoghurt med hemmagjord müsli, hembakat bröd, smoothies med mera. Vi källsorterar och matresterna omvandlas till biogas.

Mål och vision

Vision: "Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans".

Mål: Utbildningen ska utgå från barnens behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi arbetar efter skollagen, förskolans läroplan, likabehandlingsplanen, förskoleplanen i Stockholms stad, verksamhetsplanen och den lokala arbetsplanen som stämmer väl överens med montessoripedagogikens metoder, mål och riktlinjer.

Ett ledord inom montessoripedagogiken är: ”Hjälp mig göra det själv, all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling”.

Vi använder oss av uppföljnings- och utvärderingsmaterial som stadsdelen tillhandahåller för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi har även intern fortbildning i form av lärgrupper där tankar och idéer utbyts och utvecklas.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Vi lägger stor vikt att skapa ett tryggt och gott samarbete med alla familjer. I vår verksamhet har vi utvecklingssamtal, informationsmöte, föräldramöten, föräldraråd, öppet hus, sommarfest och Luciafirande.

Samverkan med barnens familjer är en väsentlig förutsättning för att vi ska uppnå goda resultat med vårt arbete. Utan er kommer vi ingenstans, med er hur långt som helst!

Övrigt

För visning, kontakta biträdande rektor Alexandra Dahlberg: alexandra.dahlberg@edu.stockholm.se

Eller rektor Lotta Rajalin: lotta.rajalin@edu.stockholm.se

Digital visningsfilm

Digital visning av Södermalms montessoriförskola.

Hitta hit

Bilder

Rum med montessorimaterial.

Uppdaterad