Tecknad bild

Snesen

Kvarntorpsgränd 13

Visa på karta

Välkommen till förskolan Snesen! Förskolan ingår i enheten Hagsätra förskolor. Från och med 7 januari 2019 finns förskolan på en tillfällig adress: Hagsätravägen 115. Denna adress gäller under 2019.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel med förskollärarexamen
27 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån läroplanen med att som huvuduppgift stärka barnens språkutveckling genom olika aktiviteter i en lärande miljö. Förskolechef Helene Eriksson, biträdande förskolechef Linda Ekefjord.

På våra förskolor i arbetar vi med att ge alla barn en mångsidigt innehållande verksamhet, där barn och vuxna kan känna glädje, där barnen får utveckla alla sina sinnen och använda många olika medel och uttryckssätt. Alla barn ges dessutom möjligheter att att ha inflytande över verksamheten och påverka innehåll och arbetssätt oavsett ålder och mognad. För att på bästa möjliga sätt se och följa varje barns utveckling använder vi oss bland annat av pedagogisk dokumentation som ett av våra arbetsredskap.


Inne- och utemiljö

Vi tycker också att det är viktigt vara mycket ute.

På förskolegården, i skogen och i olika parker får barnen leka, de får öva sin motorik och sin kreativitet, samt lära sig känna omsorg om djur och natur. Vi benämner och pratar om vad vi gör och vad vi ser, så att barnen hela tiden lär sig nya ord och begrepp.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Mål och vision

Leken är för barnen oerhört viktig, eftersom barn genom lek lär sig samspel och turtagande, bearbetar händelser, intryck och känslor. Därför arbetar vi mycket med att stimulera barnen till lek och samspel.

Det är viktigt att barnen får utveckla sin identitet och tillit till den egna förmågan, oavsett könstillhörighet, kulturell bakgrund, fysiska och mentala förmågor etc. Vi arbetar därför för att skapa lika villkor och förutsättningar för Alla barn. Hos oss får barnen möjlighet att använda hela sin utvecklings potential.

För att ge barnen möjlighet att utveckla ett rikt språk, förmåga att lyssna, berätta och reflektera, arbetar vi mycket med språkstimulerande aktiviteter som sång, musik, rörelse- och språklekar. Vi samtalar mycket med barnen, arbetar för att skapa dialog mellan barnen och hjälper dem att sätta ord på sin tillvaro. Vi arbetar modermålsbefrämjande och utgår ifrån Språkprogram för förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör.

Skapande, konstruktion, matematik, naturvetenskap, teknik och IKT: Vill vi att alla barn ska få prova sig fram med olika material och tekniker, för att på så sätt få chans att uppleva skaparglädje. Vi räknar matematik i vardagens alla situationer samt gör små naturvetenskapliga experiment. Vid datorn och lärplattan vill vi dessutom ge barnen ytterligare möjlighet att lära, leka, samspela och konstruera.

Upplevelser i form av utflykter, teater- ,biblioteks- och museiebesök ser vi som viktiga och berikande.

Hitta hit

Uppdaterad