Illustration - barn påväg till förskolan

Sköndals Kulturförskola, Fröet

Sköndalsvägen 89

Visa på karta

Lek, kreativitet, omsorg och lärande i skön förening. Vi finns i Sköndals centrum i direkt närhet till fin natur, flera lekplatser och lugna lekvänliga innergårdar. I vår förskola får barnen sång, musik, teater och skapande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
38
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
40 %
Webbplats
http://www.skogmansforskolor.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Under dagen delar vi in oss i mindre grupper för att barnen ska få en lugn och stressfri dag. I mindre grupper utvecklas det naturliga samtal mellan oss, barn och pedagoger. Vi värdesätter barnens tankar, hypoteser och funderingar och i dialog med barnen utvecklas verksamheten. Sköndals kulturförskola ligger i Sköndals centrum i direkt närhet till flera lekplatser och innergårdar. Alldeles intill finns biblioteket.

Barnen får varje vecka uppleva mycket utevistelse, skapande, teater, sång och musik tillsammans med våra pedagoger och våra kulturarbetare; teaterpedagog och musiker. En gång i veckan kommer vår fiollärare och spelar med de barn som vill och är över fyra år.

Vi ger barnen möjligheter till att utforska och lära inom de nationella målen och särskilt inom språkutveckling, matematik, teknik och naturvetenskap.

Inne- och utemiljö

Sköndals kulturförskola Fröet finns i en stor, ljus och trivsam lokal med många rum. Här finns goda möjligheter att dela in barnen i mindre aktivitetsgrupper utifrån intresse och behov vilket ger fokus och lugn. För barnen är det lätt att dela upp sig under fri lek beroende på vad de vill göra. I ateljén skapas det och i det centrala mittenrummet samlas vi till sångsamlingar, teaterverksamhet eller ibland när föräldrarna ordnar en kväll för barn och familjer.

Kost och måltider

Lunchen är inte bara en stund för att mätta hungriga magar. Vi använder alla våra sinnen och vi samtalar mycket. Vi arbetar för lugn och ro under måltiden. Ibland spelar vi även lugn bakgrundsmusik. De äldre barnen hämtar sin mat själva från vagnen för att få träna på att lära sig mängdbedömning. Det gör också att vi inte behöver kasta mat i onödan. Lunchen levereras dagligen från cateringfirman Sandborgen. Minst tre sorters grönsaker serveras tillsammans med varm, hemlagad mat.

Mål och vision

Skogmans förskolor kombinerar traditionell förskolepedagogik, utifrån läroplanen för förskolan, med en kulturprofil. De kulturella uttryckssätten ger allsidig utveckling av intellekt, känsloliv och motorik och barnen får fler språk att uttrycka sig på. Förutom glädjen och gemenskapen det ger, utvecklar barnen bland annat självständighet och samarbetsförmåga när de spelar instrument, skapar i färger och former, deltar i interaktiv teater och konserter eller (som kan ske vid vissa tillfällen) får vara med i en inspelning i en musikstudio. En dag i balans är viktigt i Skogmans förskolor; stimulans, lärande, aktivitet behöver växlas med lugn och ro samt tid för reflektion.

En förskolas verksamhet är beroende av goda pedagoger som trivs och mår bra. I Skogmans förskolor fortbildas pedagogerna fortlöpande – genom intern och extern utbildning – för att själva få möjlighet att utvecklas och stimuleras samt motsvara barnens behov av omsorg, utveckling och lärande. Vi har kort väg mellan anställda och ledning och fångar upp viktiga frågor med kort varsel. Våra pedagoger erbjuds yoga som friskvård samt ersättning för träningskort. För att pedagogerna ska ha möjlighet att planera och utvärdera verksamheten – tid som ofta är svår att få till i förskolans värld när alla pedagoger behövs i barngruppen - avlöses de av våra kulturpedagoger.

Mer om oss

Vi börjar med att lära barnen att programmera utan skärm. Avsikten är att barnen ska få utforska med alla sina sinnen – vilket är det bästa sättet för barn att lära sig - och de ska få röra sig så mycket som möjligt. Därefter kommer lärande och skapande med hjälp av skärmar in i bilden. Det kan till exempel vara att göra musik tillsammans. Kamera används regelbundet och den gamla klassikern Over head-apparaten är ett fantastisk pedagogiskt verktyg.

Övrigt

Vi har ett antal pedagoger som själva övar yoga och de får även intern utbildning i hur de kan använda mindfulness i arbetet med barnen.

Hitta hit

Uppdaterad