Sjöstjärnan Rävsnäsvägen 77

Rävsnäsvägen 77

Visa på karta

Sjöstjärnan har en avdelning. Våra lärandemiljöer lockar och utvecklar ditt barns kreativitet och utforskande. Förskolan ligger ett trevligt villaområde med närhet till naturen. För oss är ett positivt bemötande en självklarhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5,33
Andel med förskollärarexamen
53 %

Inriktning och profil

Ett hållbart tänkande är grunden för förskolans verksamhet. Vi satsar på återvinning, återbruk och en god miljö. Vi är ofta ute i naturen.

Förskolan inspireras av Reggio Emilias filosofi. Pedagogiken bygger på tron om människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete.

Inne- och utemiljö

Våra lärandemiljöer inomhus gör det möjligt för barnen att bli kompetenta, utöva inflytande och bli självständiga. Vår miljö utmanar barnen att leka, utforska, laborera och samarbeta.

Vi vill att barnen ska få en känsla av att, det de inte kan själva kan de tillsammans med andra. Förskolan ligger nära skog och fina naturområden som vi gärna använder oss av.

Kost och måltider

Sjöstjärnan äter i Sjöängsskolan som ligger intill förskolan. Skolmåltiderna är näringsrika och är oftast lagad från grunden.

Varje dag serveras en fiskrätt, en kycklingrätt, husmanskost samt två vegetariska rätter. Ett rejält salladsbord finns med ett varierat utbud. Det finns alltid mjölk och vatten samt smör och hårt bröd.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Sjöstjärnan är en välkomnande förskola för barn, vårdnadshavare och förskolepersonal. En förskola som är lustfylld, spännande och kreativ.

Genom ett projekterande arbetssätt får barn och pedagoger möjlighet att samlas och fördjupa sig i ett ämne med hjälp av många uttryckssätt. Arbetssättet ger barnen utrymme att ställa hypoteser och hitta olika lösningar som vi tillsammans kan utforska.

Förskolan arbetar för att barn skall få rika möjligheter att uttrycka och kommunicera sina känslor, tankar och sitt eget jag. Barn ska finna glädje i att utveckla sitt lärande genom att söka kunskap via alla sinnen.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad