Bild på förskolehuset.

Växthuset

Lillåvägen 70

Visa på karta

Växthuset är en förskola med fem grupper. Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi har en stor och variationsrik gård där alla kan hitta något spännande. Vår kock lagar all mat från grunden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld.

Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Ett projekterande arbetssätt innebär i korta drag att barn och vuxna tillsammans utforskar ett ämne ingående och på många olika sätt, det dokumenteras och sätts upp så att barnen kan se det och inspireras av det till ett vidare undersökande. Vi är många pedagoger som tittar på dokumentationen, och på så sätt får vi hela tiden många perspektiv på det barnen gör, så att barnen får möjlighet att inte bara bli sedda på ”ett sätt”. Barnen delas ofta in i mindre grupper för att alla ska få chans att ta plats och att bli sedd och hörd, men också att få chans att lyssna och inspireras av andra.

Inne- och utemiljö

Miljön på förskolan, både inne och ute organiseras så att barnen känner att de kan påverka och ta initiativ. Materialet finns i deras höjd så att de kan inspireras och kunna plocka fram inför sin aktivitet själva. Miljön ska uppmuntra till lek och utforskande och bidra till ett gemensamt upptäckande. Barnen har stort inflytande på förskolan, och vi gör ofta förändringar i miljön utifrån vad barnen uttrycker eller säger. Miljön speglar vilka arbeten som pågår i barngrupperna för tillfället.

Kost och måltider

Vår engagerade kock lagar all mat från grunden och använder sig av ekologiska råvaror.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid.
Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Några av de traditioner vi har på Växthuset är sommarfest, höstfest, lucia och julfest. Vi försöker också att uppmärksamma traditioner från andra länder som kan vara av intresse. Flera av våra pedagoger har en annan kulturell bakgrund och ett annat familjespråk än svenska, vilket vi tycker är av stort värde. Olikheter är över huvud taget något vi värdesätter på förskolan.

Övrigt

Föräldramöten hålls två gånger per år, och vi har förskoleråd lika ofta, där pedagoger, chef och några föräldrar från varje avdelning träffas och diskuterar aktuella ämnen på förskolan. Vi skickar kontinuerligt ut informationsbrev till föräldrarna via mejl.

Kom på besök!

Första fredagen varje månad klockan 9.30 har vi besöksdag för er som söker förskoleplats. Vi visar runt, berättar om förskolan och svarar på frågor. Ring oss före besöket. Välkomna!

Hitta hit

Uppdaterad