Stenskulptur av sälen som givit förskolan sitt namn.

Sälen

Katarina västra kyrkogata 12

Förskolan har en fristående byggnad med egen gård. Miljön såväl inne som ute är rolig, stimulerande, sinnlig och lockar till lek. Förskolans kock lagar maten på förskolan. Tillsammans skapar barn, föräldrar och personal glada, härliga barndomsminnen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
6,3
Andel med förskollärarexamen
56 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan är en grön oas på Södermalm som startade 1981 och renoverades 2015.

Vi ser vår förskola som en viktig del av samhället där barn får växa i en miljö som är rolig trygg och lärorik.

Vi vill ge alla barn ett stort kunskapsfält där vi aktivt arbetar med empati, allas lika värde, medbestämmande och tillit till den egna förmågan.

Vi vill att ni föräldrar/vårdnadshavare som kommer till vår förskola alltid ska känna att ni är värdefulla och vet bäst om era barn.

Vi vill tillvarata föräldrars/vårdnadshavares olika kompetenser och intressen och använda dessa för att ni ska känna er delaktiga och viktiga i era barns förskola så att vi tillsammans skapar den bästa förskolan.

Specifikt för förskolan Sälen är våra sångsamlingar. En dramainspirerad tolkning av sånger, sagor, traditioner, årstids växlingar, barnens olika tankar och önskemål.

Barnen är delaktiga i den förberedande processen. De tillverkar rekvisita, ställer i ordning scenen. Därefter uppträder barnen för varandra. Föräldrar inbjuds att delta vid ett par tillfällen per termin. Genom att titta och lyssna på andra barns agerande så får barnet upplevelser och lär av varandra.

Inne- och utemiljö

Miljön inbjuder till skapande. Barnens alster väcker nyfikenhet och är vackert exponerade.

Barnen bidrar med synpunkter till förbättringar i miljön vid trygghetsvandringarna som genomförs på förskolan i samband med uppdatering av förskolans likabehandlingsplan.

En gång per termin inbjuds vårdnadshavare till ”föräldrafix”. En dag full av praktiskt arbete. Det kan handla om att bygga en båt på gården, måla ett rum eller inreda ett ”djungelrum”.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock och maten tillagas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Förskolan har en bra måltidsmiljö med egen kryddträdgård på gården.

Mål och vision

Vi ser barnen som kompetenta med en stark vilja och en inneboende önskan att bli självständiga.

Vi erbjuder en pedagogisk lärande miljö som är inspirerande, tillgänglig föränderlig och tydlig. Förskolans miljö är utformad utifrån läroplanens mål och stöder barnens nyfikenhet, intressen och lärande.

Ni som är vårdnadshavare ska känna att vi har en öppen dialog och att vi tillsammans utvecklar en tillitsfull relation.

Alla barn har rätt till en trygg, rolig, säker förskola. Alla barn kan och vill lära sig i en miljö som är utvecklande och lockande. I leken grundläggs de sociala färdigheterna. Personalens utbildning och kompetens är den viktigaste faktorn för en god kvalitet i verksamheten.

Öppenheten mellan föräldrar och personal ger verksamheten nya idéer och infallsvinklar. Vi samverkar med er vårdnadshavare på olika sätt, i olika mötesformer, familjemiddagar, traditionsenliga fester, utställningar, föreläsningar, föräldrafika med mera.

I samtal med föräldrar och i förskoleundersökningen får vi veta att vi uppnår läroplanens mål. Den långa kön till förskolan visar att många är intresserade av att komma till förskolan.

Vi får ofta besök av gamla barn och deras familjer.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska få det stöd och den stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt på vår förskola.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

På grund av rådande situation har vi valt att ställa in visningar av förskolan.

Digital visning av förskolan

Hitta hit

Uppdaterad