Stenskulptur av säl.

Sälen

Katarina västra kyrkogata 12

Välkomna till förskolan Sälen – en grön oas på Södermalm! Här är lärandet lustfyllt och barnen är delaktiga med sina tankar och idéer. Vi har ofta sångsamlingar där barnen får testa olika uttryckssätt och lära av varandra.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
43
Antal barn per årsarbetare
6,9
Andel legitimerade förskollärare
57 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Tillsammans skapar vi på förskolan Sälen en välkomnande pedagogisk atmosfär, en lärande organisation och en reflekterande kultur med fokus på barnens hållbara och livslånga lärande. För oss betyder det att alla barn ska veta att de är lärande individer som är kompetenta och kan utvecklas.

Projektarbeten

Genom tema- och projektarbeten får barnen, i mindre grupper, undersöka och fördjupa sig i olika ämnen. Lärandet är lustfyllt och barnen utmanas och är delaktiga med sina tankar, idéer och engagemang.

Ett projektarbete pågår olika lång tid och syftar till att ge möjlighet att sätta in barnens lärprocesser i ett sammanhang kopplat till målen i läroplanen.

Sångsamlingar

Specifikt för förskolan Sälen är våra sångsamlingar. Då gör vi dramainspirerade tolkningar av sånger, sagor, traditioner, årstidsväxlingar, barnens olika tankar och önskemål.

Barnen är delaktiga i den förberedande processen. De tillverkar rekvisita och ställer i ordning scenen. Barnen väljer roller, ibland är man aktör och ibland är man publik. Föräldrar inbjuds att delta vid ett par tillfällen per termin. Genom att titta och lyssna på andra barns agerande så får barnen upplevelser och lär av varandra.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en fristående byggnad med egen gård. Miljön såväl inne som ute är rolig, stimulerande, sinnlig och lockar till lek.

Föräldrafixdagar

På våra föräldrafixdagar på hösten och våren får de vårdnadshavare som kan och vill praktiskt delta i utformandet av förskolans miljö. Då bygger vi nya lekmaterial, syr kläder till våra sångsamlingar, målar och fräschar upp befintliga miljöer, äter gott och lär känna varandra.

Kost och måltider

På förskolan har vi fokus på kost, klimat och lusten till god mat. Vi har en egen kock och maten tillagas från grunden. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och Södermalms matpolicy.

Förskolan har en egen kryddträdgård på gården.

Mål och vision

Målet för vår verksamhet är, att tillsammans med vårdnadshavare, stötta barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för nutida och framtida utmaningar.

Leken är ett viktigt inslag och skall vara grunden i utbildningen. Genom leken stimuleras barnens fantasi och inlevelse. Leken kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Barnen bidrar med synpunkter till förbättringar i miljön vid våra trygghetsvandringar som genomförs på förskolan i samband med uppdatering av vår likabehandlingsplan.

Vi samverkar med er vårdnadshavare genom olika mötesformer. Detta sker genom utvecklingssamtal, föräldramöten, familjemiddagar, luciafrukost, Sälenfest, världsmedborgardag med loppis, föreläsningar med mera.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Välkomna på visning:
Onsdagen 30 augusti klockan 09.00

Onsdagen 27 september klockan 09.00

Onsdagen 25 oktober klockan 09.00

Onsdagen 29 november klockan 09.00

Maila din intresseanmälan till:

per.henry.andersson@edu.stockholm.se

Max antal deltagare: 10 vuxna, en vuxen per familj.

Om det finns önskemål om att komma två från samma familj, ring samma dag till förskolan för att höra om det finns plats för den andre.

Telefon: 08 508 13 112, 08 508 13 135.
Digital visning av förskolan Sälen.

Övrigt

Inskolningen pågår under ett par veckor och är en introduktion till förskolans verksamhet, där ni som vårdnadshavare är med på förskolan i tre till fem dagar.

Under introduktionstiden får vårdnadshavare en inblick i sitt barns vardag på förskolan och möjlighet att lära känna både oss pedagoger och de andra barnen. Det skapar en trygg start för barnet.

De första dagarna är ni tillsammans med ert barn. Det är ni som utgör tryggheten och vi som pedagoger som erbjuder barnen spännande aktiviteter att prova på.

Under den tredje dagen utvärderar vi tillsammans om lämning den fjärde dagen. Veckan efter introduktionen går barnen mellan klockan 09.00 och 15.00, sedan är tanken att barnen kan gå sin ordinarie tid på förskolan.

Hitta hit

Bilder

Stenskulptur av säl.
Rekvisita till sångsamling.
Barn undersöker något i en genomskinlig burk.

Uppdaterad