Förskolan

Saimagårdens förskola

Saimagatan 57

På Saimagårdens förskola har vi en stark tro på det kompetenta barnet. Vi ger barnen möjlighet att utforska och lära med hjälp av kreativitet och nyfikenhet. Vårt arbetssätt, vår miljö och vårt material är anpassat efter barnens behov och intressen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
66
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
15 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Saimagårdens förskola ligger centralt i Akalla, med närhet till tunnelbana, bussterminal och bibliotek. Förskolan består av fyra avdelningar med barn i åldern 1–5 år. De fyra avdelningarna är:

  • Blomman
  • Solen
  • Stjärnan
  • Månen

Vi erbjuder en miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet, samtidigt som den är trygg och innehållsrik. Vi erbjuder tydligt avgränsade lekhörnor för olika aktiviteter, där barnen kan leka ostört och delta i rollekar. Förskolan erbjuder kompetensutveckling och fortbildning för all personal.

Förskolan arbetar med språkstimulerande aktiviteter som rim och ramsor, språkpåsar, flanosagor, sagoböcker, sång, rytmik, drama och skapande. Vi arbetar med matematik både utomhus och inomhus där barnen får sortera, mäta och väga olika material.

Vi använder oss av konkret matematik, exempelvis dela frukt, räkna stenar och kottar i naturen, mäta volym, träna på olika matematiska begrepp med hjälp av bilder och andra pedagogiska hjälpmedel.

Inne- och utemiljö

Vi ser till att barnen får röra på sig, både i den fria leken och i planerade aktiviteter. Vi har en stor gymnastiksal där barnen får springa, hoppa, utveckla sin kroppsuppfattning, balans och motorik.

Kost och måltider

Förskolan lagar ingen egen mat, maten kommer från Eco-Food Catering Stockholm. Ett ekologiskt och klimatsmart tänk genomsyrar menyn därför är vegetarisk mat och fisk är vanligt förekommande rätter.

Mål och vision

På Saimagårdens förskola har vi en stark tro på det kompetenta barnet. Vi ger barnen möjlighet att utforska och lära med hjälp av kreativitet och nyfikenhet.

Förskolan jobbar utifrån läroplanen för förskolan och kompletterar lärandet med ett digitalt lärande i form av surfplattor, projektor, datorer och tv. Vi dokumenterar digitalt på förskolan i form av infomentor, där föräldrarna har egen inloggning och kan ta del av vårt arbete dagligen.

Mer om oss

Vi arbetar under läsåret 2021/2022 med temat Kompisar, indelat i delområdena:

  • Språkkompisar
  • Matte- och naturkompisar

Vi arbetar med alla områden men med ett extra fokus på ett område under aktuell period.

Vi arbetar även med normer och värden, barninflytande, välbefinnande, konstnärliga språk och uttryck, digitalisering samt med att utveckla samarbetet mellan förskola och hem som en röd tråd genom temat under hela läsåret.

Hitta hit

Uppdaterad