Sagoberget

Kilsbergsvägen 9

Sagoberget är beläget på Tranebergs höjd med natursköna gångvägar och lekparker inpå stugknuten. Förskolan kommer kunna erbjuda 16 nyfikna barn att få de bästa förutsättningarna till utveckling och lärande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
16
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
100 %
Webbplats
http://www.famnen.info/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans pedagoger arbetar utifrån ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Dvs vi ser det kompetenta barnet. Vi uppmuntrar dem att på eget initiativ visa vägen för inlärning utifrån deras förförståelse och intressen. Under dagen erbjuds barnen en välavvägd dag med inslag av, sång och dans, matematik och naturvetenskap, för att nämna några. Våra pedagoger tar tillvara på barnets nyfikenhet och uppmuntrar barnen att tänka kreativt och kritiskt och få förutsättningarna att skapa en identitet. Materialet på förskolorna är placerat i barnens höjd för att de själva ska kunna välja vad de vill göra och när. Miljön är noga uttänkt att stimulera den aktuella barngruppens intressen och är därför ständigt i förändring.

Inne- och utemiljö

Sagoberget erbjuder en miljö såväl inne som ute som följer och förändras utifrån barnens intressen och behov. Inomhus finns sedvanliga miljöer som ateljé, bygg och konstruktion, rollek och rörelselek. Vår naturvetenskapliga miljö innehåller förutom naturmaterial även digitala verktyg såsom webbägg, Ipad och mikroskop. På förskolans gård erbjuds barnen utomhusskapande, rörelselek, sandkonstruktion och högläsning för att nämna några. I närområdet finns flera parker att besöka.

Kost och måltider

Vi erbjuder barnen en näringsriktig och varierad kost från cateringbolag som kan tillgodose alla allergier och matpreferenser.

Mål och vision

Alltid erbjuda en god utbildning och lägga grunden för ett livslångt lärande. Ett lärande som startar direkt och utvecklas under hela livet. På Famnen kan vi se i vårt möte med barnen hur viktigt det är att ge kunskap genom lustfylld lek. Det kan ibland vara en utmaning för våra pedagoger att tilltala alla barn men när de lyckas finna nyckeln till det enskilda barnet är känslan av att ha lyckats desto större både hos barn och vuxen. Vi vill ständigt utvecklas och bli bättre, sprida glädje och öka lusten att lära sig.

Vi tror på vårt val av pedagogisk inriktning. Vi vet att vi är duktiga på det vi gör. Vi är även medvetna om att det ständigt finns saker att lära sig och utveckla sig inom. Vi satsar på att ständigt utveckla våra pedagoger så de alltid har de verktyg som de behöver i sitt arbete. I vår kompetensutvecklingsplan som årligen uppdateras finns både kurser inom barnsäkerhet och pedagogik.

Särskilt stöd och behov

Förskolan är tillgänglighetsanpassad för att kunna tillmötesgå alla behov.

Övrigt

Barn gör som vi gör, inte som vi säger. Vi vet av erfarenhet att barn förstår betydligt mer än vuxna många gånger tror. Vi vill förmedla en bild till barnen som är sann, samt genom vårt handlande visa och lära dem hur vårt demokratiska samhälle bör se ut. På våra förskolor delar alla på samma arbetsuppgifter oavsett om du är förskollärare, barnskötare eller pedagog utan utbildning. Vi värnar om den konstruktiva diskussionens vikt i en demokratisk värld. Ingen röst är mindre värd och allt kan prövas för att utvärderas.

Vi strävar efter att sprida en arbetskultur som är förenlig med dessa värderingar. Vi vill att alla våra barn ska ha tillgång till kunniga, utbildade, och engagerade pedagoger som ger barnen de bästa förutsättningar till lärande. Barnen ses som kompetenta och stöttas till fler färdigheter som resulterar i ökad självständigt och subjektskapande.

Hitta hit

Uppdaterad