Förskolan Roten, skylt, port, gata.

Roten ekonomisk förening

Surbrunnsgatan 40

Visa på karta

Vi arbetar med barn och föräldrar i fokus. Maten lagas från grunden av vår utbildade kock och ekologiskt så långt möjligt. Vi har kolonilott där vi odlar och skördar med barnen. Roten drivs av föräldrar men med anställda pedagoger i verksamheten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
23
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Roten arbetar utifrån en traditionell pedagogik med inspiration av Reggio Emilia där våra nationella styrdokument såsom bl.a Lpfö98 samt Skollagen står som grund. Vår verksamhet genomsyras av barnens skapande i form av projektarbeten som utgår ifrån barnens intressen och kan därför ta olika vägar under processens gång. Barnens medinflytande över sin tillvaro och sina göranden på förskolan vill vi ge ett stort utrymme för.

Vi vill främja det sociala samspelet genom att jobba med små grupper i blandade åldrar såväl som i åldersindelat och även i den stora gruppen. Barnen ska få möjlighet att mötas i olika konstellationer och i olika aktiviteter. De ska uppmuntras till att hjälpa varandra i olika situationer. Vi ska vara bra förebilder och vårt förhållningssätt och vår attityd till barn och föräldrar ska präglas av respekt och omtanke. Alla ska känna sig sedda i tillvaron på förskolan och vara trygga i den.

Inne- och utemiljö

Vi har en stor och härlig innergård med lekredskap såsom te x rutschkana och liten lekstuga samt sandlåda. På gården kan barnen också cykla och det finns utrymme för lekar med lite högre tempo. Våra lokaler är uppdelade på två olika sidor om ingången till huset. Den ena delen inrymmer tambur, barntoa, konstruktionshörna, ateljé, lekrum (utklädning, drama, familjelek), personalrum. Den andra delen har kök, kontor, skapanderum och matrum.

Kost och måltider

Vi har vår egen utbildade kock som lagar all mat från grunden. Idag har vi ekologiska produkter så långt möjligt och vill sträva efter att komma upp i 50% i framtiden. Roten har också en egen kolonilott i Stora Skuggan. Den sköts av ansvariga föräldrar och tillsammans med barnen så odlar och skördar vi det barnen haft önskemål om att så.

Mål och vision

Läroplanens mål är utgångspunkten till allt vårt arbete med både barn och hemmet .Under aktivitet dokumenterar pedagog och tillsammans med barnen reflekterar vi direkt efter avslutad aktivitet. Vi fångar upp det som sker i vardagen och har även speciellt avsatta möten där vi pedagoger reflekterar och följer upp. Vi utvärderar tillsammans med barnen för att se hur vi ska gå vidare och utveckla verksamheten.

Vid mitt terminsutvärderingen kan vi se om något av målen i vårt uppdrag inte syns tydligt och väljer då att speciellt fokusera på detta. Vår vision på Roten är att barnen då de slutar ska känna att "Jag duger bra". "Jag vill, jag kan, jag gör".

Mer om oss

Vi försöker att jobba med fler tekniska verktyg så som läroplattan och projektor för att erbjuda barnen ett varierat lärande med olika verktyg.

Hitta hit

Uppdaterad