Barns skapande med naturmaterial.

Rosen

Rosenlundsgatan 48 A

Förskolan Rosen avvecklas sommaren 2021 och flyttar in på nybyggda förskolan Kastanjen på Fatbursgatan 36 i augusti.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
46
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
26 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan är till för barnen och barns rätt att utvecklas, leka, lära och ha roligt i meningsfulla sammanhang, enskilt och tillsammans med andra. På Förskolan Rosen får barnen i en trygg och inspirerande miljö möjlighet att prova olika aktiviteter, utveckla sina färdigheter och idéer och fördjupa sina intressen.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen liten gård som bjuder in till lek, rörelse och skapande med bland annat naturmaterial, sand och vatten. Vi nyttjar även närmiljön och Stockholms alla grönområden som ett inspirerande uterum där barnens tankar från förskolan kan fortsätta spira och gro.

Förskolans pedagogiska miljöer är uppbyggda för att stödja lek och lärande. Vi har rum och material för skapande, rörelse, bygg och konstruktion, dramalek och experimenterande.

Kost och måltider

Maten lagas från grunden med en så hög andel ekologiska livsmedel som möjligt och transporteras från Sandborgen till förskolan Rosen.

Den pedagogiska måltiden ska vara en positiv del av barnens vardag med möjlighet till delaktighet och inflytande och där samtal om kost och hälsa naturligt vävs samman i samtal och aktiviteter.

Mål och vision

Barnens rätt till en meningsfull vardag är grunden i förskolans arbete. Vi bygger vår verksamhet och pedagogik kring barnens tankar och idéer utifrån ett tematiskt och projekterande arbetssätt.

Vi ser, lyssnar till och försöker förstå barnen så att vi kan utmana dem vidare i sitt utforskande, både vuxna och barn lär av och med varandra.

Leken spelar en viktig roll i verksamheten då den främjar varje barns utveckling och lärande. Leken stimulerar barnens fantasi, inlevelse, empatiska förmåga, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. I meningsskapande sammanhang utforskar och lär vi tillsammans, genom barnens aktiva inflytande och pedagogernas engagemang täcker vi på ett naturligt sätt in läroplanens olika områden.

Vårdnadshavare får kontinuerlig information om förskolans verksamhet genom föräldramöten, förskoleråd, utvecklingssamtal, informationsbrev och grundplanering. Vi erbjuder en föräldraaktiv introduktion av förskolan där barn och vårdnadshavare får en god inblick i vår verksamhet och pedagogernas förhållningssätt.

Varje arbetslag arbetar med att utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan. Hos oss är läroplanen och barnkonventionen levande dokument som ständigt är närvarande i det dagliga arbetet med barnen. Pedagogerna är medforskande inspiratörer som bjuder in barnen att lära och våga pröva nya förmågor.

Mer om oss

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

På grund av rådande situation har vi valt att ställa in visningar av förskolan.

Digital visning av förskolan

Hitta hit

Uppdaterad