Förskolan Rönnbärsgårdens gård med lekplats och träd i förgrunden.

Rönnbärsgården

Åsgärdevägen 93-97

Visa på karta

Vi strävar efter att varje barn ska få grunden till ett livslångt lärande. Vår miljö är en forskande och lärande miljö där varje barn efter sina behov och lärande får utvecklas till en självständig, kreativ, ansvarstagande individ.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
0
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskoleverksamheten i Dalen skall präglas av glädje, meningsfullhet och en helhetssyn där alla möts med respekt. Ett förhållningssätt ska råda där tilltro och tillit till barns nyfikenhet, forskande och lärande står i centrum.


Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i Dalen som är ett modernt bostadsområde med flerfamiljshus byggda i gårdsformationer. Gårdarna har namn efter olika trädsorter. Förskolan ligger i bottenplanet och består av tre avdelningar.

Kost och måltider

Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla våra sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se fram emot. Förskolan har stora möjligheter att på ett naturligt och positivt sätt arbeta för en hälsosam livsstil med bra matvanor. De vuxna i barnens omgivning är viktiga som förebilder.

Mål och vision

Vi bedriver ett pedagogiskt arbete utifrån de styrdokument som finns för förskolan. Läroplanen för förskolan 98 (LPFÖ 98) och stadsdelens verksamhetsplan samt enhetens eget utformade måldokument.

Barn, pedagog och föräldrar skall ges möjlighet till samverkan, delaktighet och inflytande.

Förskolan skall ständigt utvecklas, utvärderas och kvalitetssäkras.

Övrigt

Studiedagar 2018: Fredagen den 7 september och fredagen den 23 november. Då är förskolan stängd.


APT: Torsdag 30 augusti, onsdag 26 september, tisdag 23 oktober och måndag 19 november. Förskolan stänger då kl. 16.00

Hitta hit

Uppdaterad