Förskolans gård ligger på en arkitektritad ljus innergård med en sandlåda och lekredskap.

Rödeken

Högviltsgatan 16

Visa på karta

Rödeken ligger vid Ekorrparken, ett stenkast från Nationalstadsparken. Förskolan har luftiga rum med stora fönster och måltiderna tillagas av egen kock. Arkitekturen är modern och ger barnen möjlighet att utforska material utifrån ålder och intresse.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Eftersom området Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel så färgar det av sig på vår förskola. Här på Rödeken har vi en pedagogisk inriktning för hållbar utveckling. Den vägleder oss krig exempelvis miljösmarta beslut i vår vardag. Det finns flera sätt att ur ett barnperspektiv implementera miljö och hållbarhetsarbete.

Några exempel

 • Utomhuspedagogik, där barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla naturvetenskapliga processer och fenomen.
 • Hållbart lärande, där barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Demokratiska arbetsformer, där barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Förskolan består av tre avdelningar: Nyckelpigan, Ekorren och Ugglan som arbetar åldersindelat.

Förskolan Rödeken ingår under samma ”tak” som grannhuset förskolan Villa Ekbacken. ”Villan” som ligger i en renoverad sekelskiftsvilla fungerar som en förlängning för Rödekens barn. Vissa år (beroende på antal barn och ålder i området) går de äldsta barnen över till ”Villan” som har en förskoleverksamhet anpassad för de äldre barnen, där de fortsätter sin förskolevistelse innan de går vidare till skolan (se hemsidan om förskolan Villa Ekbacken).

Inne- och utemiljö

 • Rummen är indelade i mindre lärstationer, exempelvis lek och drama, bygg och konstruktion och ateljé.
 • Barnen har tillgång till en fantastisk utemiljö med skogsstigar, ängar, fruktträd, sjöar och skog. Förskolan Rödeken ligger ett stenkast från Stora Skuggans nationalpark och nära en 4H-gård.
 • Förutom att förskolan ligger vid ”entrén” till naturen så har vi nära oss Ekorrparken, Hjorthagens bibliotek och många kulturella alternativ som staden bjuder på, teater, dans, muséer och så vidare.

Kost och måltider

Vårt kök har en central roll i förskolans verksamhet. Livsmedlen är minst 50 procent ekologiska. Köket och den pedagogiska verksamheten sammanflätas ur ett barnperspektiv med syftet att det inte bara ska vara gott utan också en mötesplats för hållbart lärande, till exempel genom att reducera mat som slängs.

Mål och vision

För att uppnå vår måluppfyllelse så utarbetar vi olika systematiska metoder som genomsyrar alla förskolor i enheten:

 • Det pedagogiska årshjulet beskriver förskolornas arbetsprocesser månadsvis och fungerar som stöd för personalens planering- och utvärderingsarbete.
 • Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare och kollegial utvecklingstid fungerar som stöd i arbetet kopplat till uppföljning, utvärdering och utveckling.
 • Vi använder nätverk till kunskapsutveckling, kollegial reflektion samt ett sätt att sprida goda exempel i vår enhet.
 • Arbetslagen använder kvalitetsindikatorns självskattningsmetod och egna utarbetade lokala arbetsplaner i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
 • Vår vision i Norra Djurgårdsstadens förskolenhet är att vi tillsammans skapar en gemensam pedagogisk grundsyn för alla som arbetar i våra förskolor.
 • Vi vill att förskolan ska präglas av teoretiska ställningstaganden, beprövade erfarenheter och vila på en stark demokratisk grund där barns inflytande samspelar med deras lärande och omsorg samt att en hållbar utveckling genomsyrar all vår verksamhet.

Vi vill att varje förskola utformar sin egen inriktning och arbetssätt utifrån barngrupp, lokala förutsättningar och kultur.

Särskilt stöd och behov

För barnen i Östermalms förskoleverksamhet som behöver särskilt stöd, finns särskilda resurser (verksamhetsstöd). Medlen finns på stadsdelsförvaltningen och administreras centralt. Behovet av stöd är varierande. Begreppet behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden.

Mer om oss

Vi arbetar systematiskt med Skolverkets Läroplan för förskolan -98/10 och använder barnens frågor och funderingar som utgångspunkt i exempelvis skapandeprojekt och teman.

Ett tema på förskolan kan vara att tillsammans med barnen fördjupa sig i insekternas liv, att lära mer om olika träd, att utforska lerans egenskaper eller att tillsammans med barnen upptäcka och lära om enkel matematik i vardagen, där barnen får möjlighet att sortera och gruppera sådant vi hittar i skogen.

Övrigt

 • Vi har fått Grön Flagg-certifiering av Håll Sverige Rent, vilket innebär att vi aktivt och långsiktigt arbetar med hållbar utveckling. Barn och personal jobbar för att hitta metoder och aktiviteter där vi tillsammans lär mer om ett positivt förändringsarbete i vår vardagliga miljö.
 • I den dagliga verksamheten erbjuder vi också barnen de estetiska lärprocesserna: sång, musik, dans, bild och form

Välkommen på visning:

 • 12 februari klockan 8.30
 • 13 maj klockan 8.30

Anmälan till Eva Törngren (kontaktuppgifter under rubriken Kontakt).

OBS!

På grund av rådande omständigheter kommer vi endast ha visningar för familjer som redan fått en plats på någon av våra förskolor. Visningarna kommer att ske utomhus. Ni får möjlighet till ett första möte där visningsansvarig berättar om verksamheten och ni får möjlighet att ställa frågor. Vi återkommer hur det blir med våra visningar under hösten. Information kommer att finnas här på hemsidan.

Hitta hit

Uppdaterad