Fristående förskolebyggnad i ett plan och röd träpanel.

Ribegården

Ribegatan 4

Ribegården har fem avdelningar och är en av fyra förskolor i enheten Kista södra. Vi har nära till skog, Järvafältet och till biblioteket och kommunikationerna i Kista.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
79
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
29 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Dalhags-backars-forskolor/Ribegatan-4/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Lek och lärande i fokus

Förskolan är den första delen av barnens utbildningstid med lek och lärande i fokus. Barnens nyfikenhet och lust att lära är grunden i undervisningen. Engagerade pedagoger tar tillvara barnens intressen och upptäckarglädje.

Verksamheten utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Varje barn ska känna sig delaktig och uppleva att de är en tillgång i gruppen.

Föräldraforum

I vår förskola samarbetar vi med föräldrar/vårdnadshavare i föräldraforum och föräldraråd för att tillsammans skapa de bästa förutsättningar för barnen utveckling och lärande

Inne- och utemiljö

Miljö för lek och rörelse

Vår stora gård ger många möjligheter till lek och rörelse. På gården odlar vi grönsaker och andra växter. Förskolan ligger i närheten av Järvafältet med natur och djur. Närheten till Kista, buss och tunnelbana gör att vi lätt tar vi oss till bibliotek, museer och på andra utflykter runt i staden.

Vi har rymliga lokaler som lätt anpassas till barngruppens behov och barnen kan delas in i mindre grupper.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

En varierad och näringsrik kost är viktig för barns utveckling och lärande. Vår kock planerar en meny som ser till att maten ger barnen allt de behöver.

På förskolan serveras fisk och vegetarisk mat och all mat lagas från grunden. Vi bakar allt bröd och frukt och grönsaker serveras varje dag. Ekologiska råvaror utgör en stor del av de inköp som görs till förskolan.

På Ribegården äter barn och vuxna tillsammans i en matsal och är ett tillfälle till gemenskap, samtal och lärande.

Mål och vision

Lika möjligheter och rättigheter

Utbildningen i våra förskolor ska främja alla barns lika möjligheter och rättigheter. Vi erbjuder en mötesplats med utrymme för alla barn att leka och lära tillsammans. Hos oss kan barnen stärka sin självkänsla, utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra och uppleva mångfaldens rikedom.

Hitta hit

Uppdaterad