Barn leker i sandlåda

Raketen

Tussmötevägen 126

Visa på karta

Hos oss går 20 barn tillsammans med två förskollärare och två barnskötare. Gruppen delas upp utefter ålder och mognad i olika aktiviteter och projekt. Vi gillar att utforska och upptäcka tillsammans och barnen övar på eget ansvar i olika situationer.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
50 %
Webbplats
http://inspira-fos.se/forskolor/raketen

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På Raketens förskola arbetar vi på ett tematiskt arbetssätt utefter Inspiras egna pedagogiska modell med de sju byggstenarna: Matematik, Språk och kommunikation, Värdegrund, Naturvetenskap och teknik, Inflytande, Hälsa och välbefinnande samt Samhälle och omvärld. Byggstenarna är kopplade till läroplanen för förskolan och närvarande i allt vi gör. Vi vill att barnen ska få vara delaktiga i skapande av våra lärmiljöer där vi kan utforska, lära och leka tillsammans. Vi vill skapa en miljö på vår förskola där barnen får lära sig att bli självständiga och känna sig som en tillgång i gruppen.

Inne- och utemiljö

Vi spenderar mycket tid utomhus och jobbar aktivt med teman kopplat till naturen i olika former och inriktningar. Vi håller ofta till i det närliggande naturområdet m.m. och kopplar dessa besök till lärande projekt och aktiviteter tillsammans med barnen. Inne kan vi bl.a. välja att bygga med en stor variation i material eller skapa samt lära känna nya material i vår ateljé.

Kost och måltider

På Raketen får vi mat serverad av en extern cateringfirma. Vi utför temperaturkontroller och köksansvarig får rekommenderad utbildning kring matsäkerhet. Till övriga måltider såsom frukt och mellanmål beställs i största möjliga mån ekologiska varor. Läs mer om våra måltider på http://inspira-fos.se/forskolor/maltider/

Mål och vision

Inspira vill ge barn och elever en god grund att stå på när de går vidare i livet. Var och en ska kunna påverka sin framtid och sina möjligheter till fortsatt utveckling. Inspiras barn och elever ska få med sig goda kunskaper, demokratiska värderingar, trygghet och en positiv framtidssyn. Det påverkar vårt gemensamma samhälle. Inspiras uppgift är att ge de barn och elever som går hos oss de allra bästa förutsättningarna att förvalta och utveckla framtiden.

Hitta hit