Utegård med gräsytor, träd och stort trädäck.

Pytsen

Nybohovsbacken 55

Förskolan Pytsen är vackert belägen uppe på Nybohov ovanför Liljeholmen. Förskolan har fem avdelningar fördelade på två hus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
4,65
Andel med förskollärarexamen
39 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi erbjuder en lärmiljö som är inbjudande, öppen, tydlig och anpassad efter barnens intressen och behov. Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen fördelar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Inne- och utemiljö

På förskolans tre, fina gårdar finns plats för olika möten och möjlighet till lek, utforskande, rörelse och möjlighet att mötas i större sammanhang mellan avdelningarna. Det finns berg och många buskar som lockar till lek.

Kost och måltider

Vår kock lagar mat från grunden och vi använder en hög andel ekologiska livsmedel. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Vi har en varierad kosthållning och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

I förskoleenheten har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti. Är du intresserad av och vill veta mer om oss, så kom och hälsa på! Vänligen kontakta oss för visning.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Pytsen

Hitta hit

Uppdaterad