burkar

Pysslingen Solstrålen

Drottningholmsvägen 37

Förskolan ligger på Kungsholmen nära Fridhemsplan. Med närhet till fina Rålambshovsparken, vatten, museum, bibliotek och teatrar får barnen möjlighet att utforska både natur och kultur. Hos oss skapas det lust och nyfikenhet inför lärandet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
29 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/solstralen

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Solstrålen vill vi lägga grunden till ett livslångt lärande där barnen lär sig att visa respekt och ta ansvar för varandra. En viktig uppgift för verksamheten är att lägga grunden till och stärka de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Vi inspireras också av Reggio Emilia pedagogiken. Det innebär att vi utgår från barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi tror att alla barn KAN och vi vill vara medskapande och medforskande pedagoger som ger barnen förutsättningar för det liv som ligger framför.

Inne- och utemiljö

Ljusa och inspirerande lokaler med en föränderlig lärandemiljö. Lite utegård i nära anslutning till förskolan. Annars går vi till närliggande parker, Rålambshovsparken, Kronobergsparken, Pontonjärparken med flera.

Kost och måltider

Vi får lunch levererad från ett cateringkök. Vi har en nära dialog med ansvariga kockar för att säkerställa att maten håller en god kvalitet. Frukost och mellanmål tillagas på plats.

Mål och vision

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.

Hitta hit

Uppdaterad