Måla

Pysslingen Skattkistan

Jyllandsgatan 135

Pysslingen Skattkistan ligger i Kista med närhet till kulturutbud och kommunikationer. Skattkistan är en liten förskola där vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Hos oss har skapande och kommunikation en central plats.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.pysslingen.se/skattkistan/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Språk och kommunikation
Hos oss vill vi att ditt barn ska utveckla sin förmåga att kommunicera, både på svenska och sitt modersmål. Våra pedagoger är utbildade i TAKK (tecken som stöd) för att göra kommunikation mer visuell och tydlig. Vi har ett nära samarbete med biblioteket och våra bokhyllor är alltid fyllda med ett brett sortiment av böcker för att locka till läsning och boksamtal. Kommunikation ser vi som en av de viktigaste förutsättningarna för att ditt barn ska känna trygghet och våga utvecklas. Digitala verktyg har en självklar plats hos oss för att göra språkutvecklingen rolig och utmanande.

Kreativitet och skapande
Skattkistan är förskolan där barnen ges möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga. Varje avdelning har en mötesplats för skapande som står öppen hela dagen. I vår stora, gemensamma ateljé får ditt barn vara kreativ med olika uttrycksformer, till exempel måleri och lera. Här erbjuds många olika typer av material där vi även tillför naturmaterial och återvinningsmaterial för ett miljömedvetet skapande. I ateljén sker det alltid många spännande samtal mellan barn och vuxna.

Inne- och utemiljö

Nyrenoverade miljöer som lockar till kreativitet och skapande
Våra lärmiljöer är nyrenoverade. Hos oss finns en stor ateljé där barnen får skapa med olika uttrycksformer. På alla avdelningar finns platser för fantasi och lek. Vi utgår alltid från barnens intressen när vi skapar innehåll som möter läroplanens olika målområden.

Närmiljö blir lärmiljö
Hos oss på Skattkistan tycker vi om att vara ute. Vi vistas gärna på vår egen gård, går på spaning i närområdet och gör utflykter.

Kost och måltider

Vi äter varierande och näringsrik kost vid frukost, lunch och mellanmål. Maten levereras från Albertina Catering och är näringsberäknad för att passa barnens behov.

De pedagogiska måltiderna är en av de viktigaste stunderna som vi har med barnen. Därför tar vi tillvara dessa genom att arbeta mycket med språk, socialt samspel, matematik och kultur.

Specialkost erbjuds vid behov och vid allergier krävs läkarintyg, för att barnet ska få den kost som man mår bra av.

Mål och vision

Vår kultur
Vår kultur präglas av tron på att alla barn kan växa och lyckas. Hos oss är vi också övertygade om att vi är starkast tillsammans och att vi hela tiden – barn som vuxen – lär av och tillsammans med varandra. Vår kultur präglas också av en innovativ anda och en stark tro på att vi bidrar till samhällsnyttan. Genom engagerade möten och ett kompromisslöst fokus på barnens bästa ska vi bedriva ett omsorgsfullt lärande i världsklass.

Vår barnsyn
Vi vet att människor, och i synnerhet barn, av naturen är kreativa, vetgiriga och nyfikna. Barn lär sig nya saker hela tiden och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos oss alla barn och stärks tillsammans med andra.

Våra lärmiljöer
Alla våra lärmiljöer är varsamt uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande. Genom ett medvetet förhållningssätt ska våra pedagoger bidra till att de fysiska och sociala lärmiljöerna är tillgängliga, stimulerande, varierade och utmanande för alla barn.

Våra utvecklingsinriktade pedagoger
Våra engagerade och utvecklingsinriktade pedagoger är vår största tillgång. Genom en mångfald av tillvägagångssätt ska de skapa inspirerande lärmiljöer och ta tillvara varje barns unika egenskaper och kompetenser. Hos oss ska pedagogerna våga utmana befintliga synsätt och se nya perspektiv. För oss är det viktigt att varje pedagog känner stolthet och en vilja att ta ansvar för en ständig utveckling.

Hitta hit

Uppdaterad