Barn sitter i gräset och skriver

Pysslingen Nytorget

Skånegatan 94

På charmiga Södermalm i Stockholm hittar du förskolan Nytorget. Våra lokaler är mysiga och medvetet arrangerade för att inbjuda till lek och lärande. Södermalm är en grön och kulturrik stadsdel och på gångavstånd finns parker som vi gärna besöker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
75
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/nytorget/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi vill att förskolan ska vara en mötesplats för vänskapsskapande och kunskapsskapande i en trygg kultur av tilltro till barns kompetens. En kultur som kännetecknas av respekt och omsorg, där varje individs olikheter får vara styrkor och möjligheter till vidare lärande. Vår kunskapssyn grundar sig i en övertygelse om att barn har en medfödd lust, nyfikenhet och samarbetsvilja och att de både lär sig om världen och varandra när man tillsammans möts kring meningsfulla sammanhang. Vi vill erbjuda barnen ett hundraspråkligt utforskande, att genom många varierade uttryckssätt så som till exempel måleri, teckning, lera, drama, bygg/konstruktion, sång, musik, rörelse och boksamtal få observera och förundras tillsammans i vardagliga äventyr. Vi är intresserade och inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt nyfikna på att djupare förstå begreppet hållbarhet i det pedagogiska arbetet.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är viktig för att kunna erbjuda barnen spännande och meningsfulla upplevelser, den ska vara verkstadslik och tydlig för att på bästa vis kunna möta upp barnens nyfikenhet och till viss mån föränderlig för att kunna fördjupa och utveckla det vi undersöker tillsammans med barnen. Varje avdelning har bland annat en ateljé, plats för bygg och konstruktion och plats för fantasilek.

Kost och måltider

Vi arbetar medvetet kring barnens möte med måltiden, till exempel genom att lägga upp maten på ett trevligt sätt och se till att den sociala samvaron och samtalet kring matbordet blir gemytlig.

Vi erbjuder bara MSC-märkt fisk, svenskt eller finskt fläskkött och svensk kyckling. Minst två luncher i veckan är vegetariska. Maten är säsongsanpassad för att vara hållbar.

Kontakta förskolan minst två veckor innan introduktionen om ditt barn behöver specialkost.

Mål och vision

Genom ett projektinriktat och utforskande arbetssätt, som utgår från förskolans läroplan skapar vi förutsättningar för att se mer av barnens funderingar, tankar och vilja att utforska vidare. I det arbetet är pedagogisk dokumentation ett viktigt verktyg. Aktiviteterna som vi erbjuder har sin grund i detta och erbjuds i både små och stora grupper, både inomhus och utomhus. Barnen är delaktiga i valet av aktiviteter och hur deras dag ser ut genom morgonmöten.

Arbetslagen samarbetar dagligen vid öppning och stängning. Varje avdelning deltar regelbundet i reflektion och planering, planeringsdagar och personalkonferenser. Pedagogerna erbjuds kontinuerlig handledning och fortbildning i form av workshops, pedagogiska tvärgrupper och nätverk i förskoleområdet av utvecklingschef och ateljerista. Vi erbjuder en introduktionskurs för nya medarbetare.

Mer om oss

Våra lokaler ligger vackert intill Nytorget på Södermalm i Stockholm. Förskolan har en egen gård men har också närhet till många av Södermalms fina parker som vi gärna besöker för att utforska vår närmiljö tillsammans med barnen.

Övrigt

Förskolan Nytorget har 4 avdelningar: Diamanten 1 år, Smaragden 2 år, Topasen 3 år och Safiren 4-5 år som tillsammans har möjlighet att ta emot 75 barn.

Förskolan har en egen gård men har också närhet till många av Södermalms fina parker som vi gärna besöker för att utforska vår närmiljö tillsammans med barnen. Skånegläntan, Vita Bergsparken, Björns trädgård och Blecktornsparken är några av barnens favoritställen.

Miljön ger barnen möjlighet att ta egna initiativ, vara självständiga och delaktiga samt att låta tankar och erfarenheter mötas för att vidare utveckla sin upplevelse. Vi vill att miljön ska signalera och vara öppen för att barn är kompetenta görare och tänkare. Både inne- och utemiljön ska ge möjligheter till förundran, utforskande, lek och möten.

Vårt kök gör sin egen müsli samt bakar bröd till soppan på torsdagar.

Hitta hit

Uppdaterad