Förskolebarnens målningar

Pysslingen Loket

Magnus Ladulåsgatan 41-43

Välkommen till förskolan Loket! Vår förskola är belägen mitt i Södermalmsallén i Stockholm med närhet till många av stadens parker, bibliotek och Tantolunden. På Loket fokuserar vi extra på att inspirera barnen till hälsa och rörelseglädje.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel med förskollärarexamen
27 %
Webbplats
http://www.pysslingen.se/loket/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ser hur barnens lek ofta stimulerar till rörelse. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Förskolans omgivningar bjuder på roliga grovmotoriska utmaningar av olika slag som vi nyttjar för både spontan och planerad undervisning. Arbetet med hälsa och rörelse innefattar även goda matvanor, och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktivitet, anpassat efter barnens behov.

Vi vill också att förskolan ska vara en mötesplats för vänskapsskapande och kunskapsskapande i en trygg kultur av tilltro till barns kompetens. En kultur som kännetecknas av respekt och omsorg, där varje individs olikheter får vara styrkor och möjligheter till vidare lärande. Vår kunskapssyn grundar sig i en övertygelse om att barn har en medfödd lust, nyfikenhet och samarbetsvilja och att de både lär sig om världen och varandra när man tillsammans möts kring meningsfulla sammanhang. Vi vill erbjuda barnen ett hundraspråkligt utforskande, att genom många varierade uttryckssätt så som till exempel måleri, teckning, lera, drama, bygg/konstruktion, sång, musik, rörelse och boksamtal få observera och förundras tillsammans i vardagliga äventyr. Vi är intresserade och inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt nyfikna på att djupare förstå begreppet hållbarhet i det pedagogiska arbetet.

Inne- och utemiljö

Miljön ger barnen möjlighet att ta egna initiativ, vara självständiga och delaktiga samt att låta tankar och erfarenheter mötas. Vi vill att miljön ska signalera och vara öppen för att barn är kompetenta görare och tänkare. Varje avdelning har bland annat en ateljé, plats för bygg och konstruktion en litterär hörna samt plats för fantasilek.

inne- och utemiljön ska ge möjligheter till förundran, utforskande, lek och möten. Lokalerna är uppdelade på två hus där varje hus har varsin gård.

Kost och måltider

Måltiderna är viktiga stunder på dagen. Vi arbetar också medvetet kring barnens möte med måltiden, till exempel genom att lägga upp maten på ett trevligt sätt och se till att den sociala samvaron och samtalet kring matbordet blir gemytlig.

Vi har valt den meny från Sodexo, eco-plus, som är extra miljöanpassad och har större andel ekologiska råvaror. Maten är säsongsanpassad för att vara så hållbar som möjligt och näringsberäknad enligt Livsmedelsverkets riktlinjer för skolmat.

Mål och vision

Genom ett projektinriktat och utforskande arbetssätt, som utgår från förskolans läroplan skapar vi förutsättningar för att se mer av barnens funderingar, tankar och vilja att utforska vidare. I det arbetet är pedagogisk dokumentation ett viktigt verktyg. Aktiviteterna som vi erbjuder har sin grund i detta och erbjuds i både små och stora grupper, både inomhus och utomhus. Barnen är delaktiga i valet av aktiviteter och hur deras dag ser ut genom morgonmöten.

Arbetslagen samarbetar dagligen vid öppning och stängning. Varje avdelning deltar regelbundet i reflektion och planering, planeringsdagar och personalkonferenser. Pedagogerna erbjuds kontinuerlig handledning och fortbildning i form av workshops, pedagogiska tvärgrupper och nätverk i förskoleområdet av kvalitetsledare och ateljerista.

Mer om oss

Varje avdelningen har tillgång till laptop, lärplatta, projektor, högtalare och USB-mikroskop för att kunna erbjuda barnen en varierad och spännande lärmiljö. Tillgång till att arbeta med green screen och animation finns.

Utflykter till parker i närområdet sker ofta. Möjlighet att besöka museum eller liknande finns och då gärna i samband med barnens projektarbeten. Förskolan har möjlighet att besöka en teater en gång per termin.

Hitta hit

Uppdaterad