Grafisk bild

Pysslingen Förskolor Svampen

Svampvägen 166

Inom Pysslingen Förskolor AB vet vi hur vi får barn att blomstra, trivas och utvecklas. Ända sedan starten för 30 år sedan är siktet inställt på att skapa en förskola som är stimulerande och inspirerande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
90
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.pysslingen.se/svampen

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Svampen ligger i Gamla Enskede, ett område som började bebyggas i början av förra seklet. Förskolan ligger en bit in från Svampvägen, i en skogsbacke och gården är kuperad och omväxlande. Utanför staketet erbjuds natur för utflykter och naturaktiviteter i smågrupper.
Förskolans pedagogiska idé är att vi erbjuder en förskola där barns bästa sätts i fokus med medforskande pedagoger som uppmuntrar en mångfald av uttryck, upplevelser, delaktighet och inflytande.
Vi tar till vara förskolans läge med naturen runt knuten och har valt att ha en profil mot ”Natur och miljö i fokus”. Lek- och lärandemiljön på Svampen ska inbjuda till just lek och lärande. Den ska vara utmanande, rolig, estetisk, vacker och tillåtande med tillgängligt material och mer JA!

Inne- och utemiljö

Förskolan har en ateljé, en lekhall och 2 vattenleksrum. Vår fina utemiljö med den stora gården skapar möten mellan olika åldrar och utmanar till lek på alla barns villkor. Vi har också två mindre gårdar för lugnare och stillsammare lek.

Kost och måltider

I vårt kök lagar vår duktiga kock Maria näringsriktig och god mat. Maten är i så hög grad som möjligt kravodlad och närproducerad och nu kan vi STOLT säga att Svampen är en KRAV-certifierad Förskola. Det betyder att vi är KRAV-certifierad till 50%.

Maten serveras på vagnar som rullas in till avdelningarna. Från två år och uppåt står maten uppdukad som ett buffébord i barnens höjd så att de lätt kan servera sig själva. Vi värnar om miljön därför sorterar vi vårt matavfall i återvinningskärl.

Mål och vision

Arbetssätt kopplat till idén. Helhus-teman, stora och små projekt, olika lekhörnor och allt detta växer fram i våra samtal med barnen för att skapa delaktighet som utgår från barns intressen. Vi arbetar med barns delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån barns ålder och mognad.

Mer om oss

En gång per termin får barnen vara med att påverka vad hen vill äta. Varje avdelning får alltså ha sin egna matvecka att se fram emot. Barnen tycker det är kul att få komma med egna förslag. Några återkommande maträtter är pannkakor med sylt och köttbullar med makaroner.

Hitta hit

Uppdaterad